Sara tidigare student på Linnéuniversitetet

Alumnreportage: Saras kunskap är användbar inom många yrken

Sara läste förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Hon menar att lärarutbildningen inte endast är till för de som vill arbeta i skolans värld, utan att den öppnar för många yrkesvägar. Idag arbetar hon som husvärdinna på Ronald McDonald Hus där hon försöker att göra vardagen lite bättre för svårt sjuka barn och deras familjer.

– På min arbetsplats arbetar vi med svårt sjuka barn och deras familjer. Eftersom vi träffar människor där vardagen fullständigt kastats omkull är det viktigt att vi som arbetar på Ronald McDonald Hus har erfarenhet av att jobba med barn och familjer. Min förskollärarutbildning var till stor fördel då jag studerade både pedagogik och psykologi, något som jag idag kan använda i mitt yrke. 

Under utbildningen får man kunskap om hur det är att arbeta med olika individer, att det är viktigt att möta människor där de befinner sig och hur betydande det är att man som kollegor arbetar tillsammans.

– Det är viktigt att ha förståelse för att vi alla har olika behov och erfarenheter. Att arbeta i arbetslag kräver att man lär sig att se och uppskatta sina kollegors styrkor och att använda dem till att göra ett bra arbete tillsammans. Denna kunskap tar jag med mig när jag möter familjer som har det svårt.

Utbildningen har gett Sara kunskap om vad som krävs inom läraryrket, hon har utvecklats på ett personligt plan och lärt känna många nya människor.

– Min utbildning har gett mig kunskap och erfarenhet som jag kan använda på många olika arbetsplatser och inom olika yrken. Jag vet att min utbildning alltid kommer vara till stor nytta för mig när jag söker jobb. Att utbilda sig ger en personlig utveckling, kontakter och ett nytt socialt nätverk.

 Det är lätt att tro att lärarutbildningen enbart riktar sig till de som vill arbeta inom skolans värld, men så är inte fallet. Sara menar att det är en utbildning som ger en kunskap som är användbar inom många olika yrken.

– Jag trodde att lärarutbildningen endast var till för de som vill arbeta inom skolans värld, men idag arbetar jag med flera utbildade förskollärare som valt en annan väg. Allt ifrån syskonstödjare på barncancer-fonden, pedagoger inom barn-rehabilitering och öppna förskolan, till mig själv som valde att arbeta på boende för barn som behöver specialistvård. Jag älskar mitt arbete för det ger så mycket tillbaka. Jag kan med all säkerhet säga att det var lärarutbildningen som tog mig hit.