utmärkelsen

Arbete om visualisering belönat vid internationell konferens

Ett examensarbete på masternivå om att förbättra produktionsprocesser i en plastfabrik resulterade i ett bidrag till International Symposium on Visual Information Communication and Interaction. Artikeln blev så högt uppskattad att den vann Best short paper award för hela konferensen.

Konferensartikeln Visual Analysis of Industrial Multivariate Time Series har sin grund i Maath Muslehs examensarbete på masterprogrammet Sociala medier och webbteknologier. Arbetet gjordes i samarbete med lokala företag i Småland, bland annat Lean Automation, Hordagruppen och Inkomst 4.0. Medförfattare till artikeln är Maath Muslehs handledare Ilir Jusufi och Angelos Chatzimparmpas, båda forskare i forskargruppen Information and Software Visualization (ISOVIS).

I artikeln undersöks olika metoder för visualisering av insamlade data från en plastfabrik, för att göra det möjligt för fabriksledningen att förbättra produktionsprocesser. De metoder som föreslås kan även generaliseras till att användas i andra typer av industrier. Det som behövs är en tillräcklig mängd sensorer som samlar in tidsstämplad data.

Artikeln vann priset Best short paper award vid den fjortonde upplagan av konferensen International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (Vinci  2021), som hölls i Potsdam i Tyskland 6–7 september 2021. Vinci är en av de viktigaste internationella mötesplatserna mellan forskare och industrin för diskussioner om de allra senaste landvinningarna inom visuell kommunikation.