Gul byggnad vid vattnet

Drygt åtta miljoner från Crafoordska stiftelsen till Linnéuniversitetets forskare

13 forskare vid Linnéuniversitetet tilldelas sammanlagt drygt åtta miljoner kronor från Crafoordska stiftelsen vars huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning, samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.Följande forskare vid Linnéuniversitetet tilldelas pengar från stiftelsen:

Anna Bratt - 122 000 kr
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Kan en compassion-kurs minska samvets- och arbetsrelaterad stress och öka professionell livskvalitet och självmedkänsla hos vård- och omsorgspersonal?

Henrik Drake - 500 000 kr
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Greenhouse gases in the crust – deciphering the concentrations and fractions of microbial gas

Faculty of Technology - 200 000 kr
Fakulteten för teknik
Effektivisering av boytans nyttjande och one-stop-shop energirenovering

Joacim Hansson - 400 000 kr
Fakulteten för konst och humaniora 
Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap: ett demokratiuppdrag för en ny tid?

Cornelius Holtorf - 1 000 000 kr
Fakulteten för konst och humaniora
NEW ROMANS: American identity politics, political transformations, and the Classical Past

Camilla Mohlin - 200 000 kr
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Betydelsen av komplementsystemets regulatorer vid makuladegeneration

Per Nilsson - 300 000 kr
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Intravascular inflammation – thrombin as a modulator of acute inflammation

Thomas Nordström - 423 850 kr
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
PAX i Skolan – En kontrollerad utvärdering och kvalitativ analys av effekter på arbetsmiljö, lärande, psykisk hälsa samt hälsoekonomiska aspekter av att införa en klassrumsbaserad intervention

Brigitte Pircher - 327 915 kr
Fakulteten för samhällsvetenskap
Den strategiska användningen av offentlig upphandling: identifierande variationer i tillämpningen av EU: s upphandlingsregler i Europa

Daniel Silander - 180 000 kr
Fakulteten för samhällsvetenskap
Bortom geopolitik: USA/NATO/EU/RYSSLAND: politiska eliter och utrikespolitik – Georgien, 1991-2020.

Petter Tibblin - 400 000 kr
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Är individuell variation i lektid och temperaturtolerans nyckeln för fiskpopulationer till att hantera global uppvärmning?

Rikard Unelius - 300 000 kr
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Identification of the sex pheromone of the bagworm, Metisa plana: Saving the Orangutan rainforests

Cornelia Witthöft - 3 800 000 kr
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Etablering av en state-of-the-art triple quadrupole mass spektrometri-facilitet som komplement till LNU:s Crafoord separations- & analyslaboratoriet

Samtliga tilldelningar redovisas på Crafoordska stiftelsens hemsida