Mauro Caporuscio och Mirko D'Angelo

Best paper-pris för en metod för att minska programvarors energiförbrukning

Artikeln Decentralized Architecture for Energy-aware Service Assembly, medförfattad av Mirko D'Angelo och Mauro Caporuscio från Linnéuniversitetet, fick nyligen pris som bästa konferensartikel vid European Conference on Software Architecture.

Artikeln, skriven tillsammans med Vincenzo Grassi från Tor Vergata Univerity of Rome och Raffaela Mirandola från Politecnico di Milano, är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan de fyra författarna. I den presenteras en metod för att skapa decentraliserade programvaror som stöder hållbarhet genom att minska den energi som förbrukas när de körs.

Försök visar att det är möjligt att avväga prestanda, energiförbrukning och decentralisering av systemet. Denna metod är viktig i praktiken, eftersom den gör det möjligt för utvecklare att utforma och implementera programvarusystem som själva kan hålla balansen mellan energi och kvalitet. Detta är särskilt relevant när metoden tillämpas på sakernas Internet (internet of things) och starkt distribuerad, tjänsteorienterad programvara (till exempel microservice architecture).

Mirko D 'Angelo är doktorand och Mauro Caporuscio docent vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. De ingår båda i forskargruppen Engineering Resilient Systems (EReS).

ECSA hölls 14–18 september 2020 i L'Aquila, Italien, men själva utmärkelsen nådde inte Sverige förrän denna vecka. Årets ECSA-konferens kommer att äga rum virtuellt, men med Linnéuniversitetet i Växjö som värd.

Mer information