concurrences

Birgit Tremml-Werner erhåller årets Mattingly Award

Birgit Tremml-Werner och Lisa Hellman är mottagare av årets Mattingly Award för artikeln ‘Merely “Ad hoc” Diplomacy? A Global Historical Comparison of Early Modern Japanese-Spanish and Qing-Russian Foreign Relations’. 

Varje år tilldelar Brill, redaktionen för Diplomatica, och New Diplomatic History Network ett pris till en artikel med excellens och originalitet på ämnet diplomati.