Litet barn som står under paraply i snöoväder

Projektet Connected Children har beviljats FORTE-medel

Projektet Connected Children: Ett forskningscentrum för kunskapsbaserad prevention, som leds av professor Torbjörn Forkby, har blivit beviljade 23,9 miljoner i programstöd för ”Connected Children”. Det är ett sexårigt program för att se hur den skotska modellen GIRFEC införs och modifieras i Sverige.

Modellen handlar om att ge tidiga och samordnade insatser till barn och unga där skolan är en central arena.

Läs mer om projektet Connected Children.