darttavla

Centrum för polisforskning och utveckling ansvarar för polisregion Stockholms trygghetsundersökning

Undersökningar där allmänheten tillfrågas om utsatthet för brott, otrygghet och förtroende för polisen kan, om de genomförs på ett seriöst sätt, ha ett stort värde i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Metoden kan också användas för att följa upp och utvärdera specifika insatser.

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) kommer under 2021 att ansvara för den mätning som görs i polisregion Stockholm av drygt 80 000 personer i åldern 16 till 85 år. Mätningen genomförs under våren och resultaten redovisas per lokalpolisområde, kommun och kommundelar i slutet av augusti.  

”Vi kommer inom kort att erbjuda samtliga polisregioner i Sverige denna tjänst” säger Peter Lindström, professor i kriminologi och ny föreståndare för CPU.

Nu till sommaren anordnar institutionen för polisiärt arbete en kurs i lokalt trygghetsarbete med utgångspunkt i surveyundersökningar, kursen som omfattar 7,5 högskolepoäng kommer även att gå under höstterminen.
Läs mer om kursen här!