Kommunalråd och rektor på bild

Debattartikel i Barometern

Nedanstående debattartikel publicerades i Barometern lördag 28 augusti med anledning av Linnéuniversitetets och Kalmar kommuns gemensamma satsing på juridikutbildningar vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet utvecklar Sveriges mest innovativa juridiska utbildningar 

Igår invigdes äntligen Linnéuniversitet i Kalmar. Det är den största statliga investeringen sedan Ölandsbron byggdes för 50 år sedan. Hela resan från högskola till dagens Linnéuniversitet är oerhört betydelsefull för hela Sydöstra Sverige. Totalt finns 44 000 studenter och 2 100 anställda på Linnéuniversitet.  

44 procent av Sveriges befolkning har idag någon form av eftergymnasial utbildning. Den andelen kommer att öka. Att det då finns ett universitet i vår del av landet med attraktiva utbildningar, är helt avgörande för att vi ska klara kompetensförsörjningen till både näringslivet och offentlig sektor i regionen.  

Efter flera år med fokus på byggnationen av Universitetskajen i Kalmar så är det nu dags att växla om till innehållet. Linnéuniversitetet har redan flera mycket attraktiva utbildningar. Det handlar om allt från sjuksköterskor och lärare till socionomer, ingenjörer och sjökaptener. Ett särskilt fokusområde är naturvetenskap och biologi där Linnéuniversitetet ligger långt framme, inte minst när det gäller Östersjön.  

Ytterligare breddning av Linnéuniversitet

För några år sedan startades en läkarutbildning i samverkan med Universitetssjukhuset i Linköping och region Kalmar län. Nu vill vi gå vidare och ytterligare bredda Linnéuniversitet. Detta genom ett helt nytt akademiskt fält inom juridik som innebär att Linnéuniversitetet i Kalmar får ytterligare ett starkt ben att stå på.  

Vi tar sikte på Sveriges modernaste rättsvetenskapliga miljö. Vi vet att behoven av juridisk kompetens hela tiden ökar. Det behovet möter vi nu genom denna stora satsning. Detta sker genom att Linnéuniversitetet och Kalmar kommun utökar sitt långsiktiga samarbete med en unik och omfattande insats på 300 miljoner kronor under en tioårsperiod. 200 miljoner från universitetet och 100 miljoner från kommunen.

Satsningen möjliggör en offensiv rekryteringsstrategi och utvecklandet av mångfacetterad forskningsmiljö vilken ger oss möjlighet att utveckla en för Sverige unik och intressant, yrkesorienterad juridisk miljö.

Senast 2027 ska man kunna söka in på juristlinjen vid Linnéuniversitetet. Fram till dess byggs miljön successivt upp med start redan under nästa år. Tio år från nu kommer antalet studenter inom juridik vid Linnéuniversitetet att ha ökat till över 700, en fördubbling från nuvarande nivå. 

Nya krav på juridisk kompetens

Digitalisering av såväl juridikens arbetssätt som brottslighet och den politiska regionaliseringen av Europa, tillsammans med bland annat migration, har skapat nya utmaningar för såväl företag som myndigheter. Företagens aktiviteter på nya marknader och allt mer kunskapsintensiva verksamheter ställer nya krav på juridisk kompetens inom både miljörätt och immaterialrätt. Detta möter vi nu. 

Jurister är inte enkom företrädare för sin klient, eller sitt företag, utan ska också värna rättsstaten. Därmed är de också demokratins väktare. Uttolkningar av, och missuppfattningar om, deras arbete påverkar i hög grad förtroendet för våra samhällsinstitutioner.

Juridifieringen av olika samhällsområden, en maktförskjutning från folkvalda till jurister och andra experter, riskerar att minska legitimiteten för såväl de demokratiska institutionerna som för politiken och politikerna. Forskning och utbildning behöver svara upp mot detta. 

Med studentcentrerad och problembaserad pedagogik i tät samverkan med företag och rättsvårdande myndigheter kommer Linnéuniversitetet att erbjuda juridiska utvecklingsorienterade utbildningar som skiljer sig från de traditionella.

Genom samarbeten med partnerlärosäten runt omkring i världen ökar vi kvaliteten och skärper den vetenskapliga spetsen. Den 1 oktober bjuder vi in aktörer i Sverige och världen till en digital hearing om framtidens forskning och utbildning inom juridik.  

Med denna satsning stärker vi tillgången till attraktiva utbildningar, attraherar fler medarbetare och studenter, samtidigt som vi tar ytterligare ett steg mot att stärka hela Linnéregionen.  

Peter Aronsson 
Rektor Linnéuniversitetet

Johan Persson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar