Vårdpersonal samtalar och håller i plattor

Debattartikel i Dagens Samhälle: så kan Sverige få en världsledande digital vård

Nya metoder i vården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet – evidens från forskning och/eller konsensus bland erfarna kliniker – och svensk vård bör vila på svensk expertis. Det skriver Göran Petersson, seniorprofessor vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, tillsammans med flera andra forskare i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Nyligen skrev seniorprofessor Göran Petersson, tillsammans med forskarna Tobias Alfvén, Martin Rydmark och Anders Thurin, en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle kring ämnet ”så kan Sverige få en världsledande digital vård”.

”Vi ser flera lovande svenska utvecklingsområden med till exempel kvalitetsregister och registerbaserad randomisering, men system för klinisk dokumentation köps i många fall från andra länder och anpassas till svensk sjukvård av konsulter, med minimal inblandning av kliniker.”

Enligt forskarna är det viktigt, att om Sverige ska bli världsledande i life science och digitalisering av vården, att vårdprofessionen med kunskap om medicinsk informatik involveras i arbetet och att nya metoder i vården baseras på vetenskap och evidens.

Läs hela debatt-artikeln i Dagens Samhälle: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/sa-kan-sverige-fa-en-varldsledande-digital-vard/