Händer som håller pusselbitar

Debattartikel om långtidsarbetslöshet i Dagens Industri

Mats Hammarstedt publicerade den 6 oktober artikeln ”Fokusera på orsakerna till långtidsarbetslöshet” på Dagens industris debattsida:

di.se/debatt/fokusera-pa-orsakerna-till-langtidsarbetsloshet