Rektor med påskriven demokratideklaration

Linnéuniversitetet är första universitet att skriva under regeringens demokratideklaration

1921 genomfördes det första svenska riksdagsvalet där både kvinnor och män hade rösträtt. Sveriges demokrati firar därmed 100 år. Jubiléet uppmärksammas på torsdagens demokratidag i Växjö då Linnéuniversitetet, tillsammans med Växjö kommun, och länsstyrelsen i Kronobergs län, skriver under Deklaration för en stark demokrati, från kommittén Demokratin 100 år.

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick. Som första universitet sällar sig Linnéuniversitetet till de 90-tal kommuner, myndigheter och organisationer, däribland länsstyrelsen i Kalmar län, som redan skrivit under deklarationen.

– Den fria akademin är en förutsättning för ett livskraftigt och initierat demokratiskt samtal. Utbildning motverkar desinformation och antidemokratiska krafter och bygger självständigt tänkande medborgare. I utbildningsväsendet läggs grunden för ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter. Vi är mycket glada över att Linnéuniversitetet nu blir det första universitet som skriver på Deklaration för en stark demokrati, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

En ifrågasatt demokrati

Syftet med deklarationen är att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även över de kommande århundradena.

Förutom att samtliga aktörer som undertecknar deklarationen ska ta ställning för alla människors lika värde och de grundläggande fri- och rättigheterna, har alla aktörer åtagit sig ett genomföra olika aktiviteter som syftar till att lyfta och stärka demokratin.

– För oss är det viktigt att skriva under den här deklarationen. En demokratisk utveckling kräver aktiv kunskapsunderbyggnad. Vi bidrar också profilerat genom att en av våra tvärvetenskapliga kunskapsmiljöer arbetar med demokratins problem och utmaningar under namnet En ifrågasatt demokrati. Att hålla demokratin levande är en av de svåraste och viktigaste samhällsutmaningarna vi har idag, säger rektor Peter Aronsson.

Linnéuniversitetets åtaganden

Linnéuniversitetets åtagande handlar inte om att skapa nya projekt. Åtagandena lägger istället fokus på att ytterligare utveckla flera av de demokratiprojekt som redan är igång. Förutom det uttalade faktum att Linnéuniversitetet ska vara en tydlig samarbetspartner för länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, innebär åtagandena flera konkreta målsättningar.

– Vi ska fortsätta utvecklingen av våra kunskapsmiljöer för att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Likaså fortsätter arbetet med både Faktajouren.se, Demokratijouren.se och poddcasten Demokratibyggarna. Vi ska också utveckla deltagandet i Kalmarsunds Pride och Växjö Pride under respektive Pride vecka, säger Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap, som också ingår i ledningsgruppen för En ifrågasatt demokrati.

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år som fått i uppdrag av regeringen att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra insatser och aktiviteter för att stärka demokratin. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag. 

I början av 2022 ska de som undertecknat deklarationen kort redogöra för den verksamhet som genomförts i förhållande till åtagandena.