Hjärtformat hål i trävägg

Demokratikollen – ett samarbete i poddform med länsstyrelsen i Kronoberg

I januari undertecknade Linnéuniversitetet, som första svenska universitet, och länsstyrelsen i Kronobergs län Deklaration för en stark demokrati för att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år i år. Den 8 april klockan 12.00 går startskottet för den första gemensamma insatsen: Demokratikollen – åtta direktsända poddavsnitt där våra forskare sätter demokratin i fokus tillsammans med namnkunniga gäster och experter.

Med start 8 april är sammanlagt åtta avsnitt inplanerade att sändas fram till december 2021. Alla avsnitt spelas in live i Linnéuniversitetets studio i Växjö och allmänheten är välkomna att närvara digitalt under samtliga inspelningar.

Givet är att demokrati utgör den röda tråden genom alla åtta delarna, men varje avsnitt sätter ljuset på demokratins möjligheter och utmaningar från väldigt olika håll.

– Demokratin behöver erövras och utvecklas i varje generation. Kunskap om hur det skett tidigare, utmaningar såväl som framsteg, är en del i att orientera till ett kraftfullt och framgångsrikt arbete. Universitet och skola skapar och förmedlar denna levande kunskap som formar aktiva och kunniga medborgare, säger rektor Peter Aronsson som är en av två gäster i premiäravsnittet som sänds den 8 april.

Tillsammans med Olle Larsson, lektor i historia på Katedralskolan i Växjö, pratar de om demokratins historia och ungas demokrati­medveten­het. Moderator i detta premiäravsnitt är director artium Christina Dahlgren.

Ingen föranmälan till livesändningarna behövs och samtliga avsnitt går att ta del av i efterhand via Länsstyrelsens webb.

Samtliga avsnitt

8 april  (12.00-12.45)
”Demokratins historia och ungas demokratimedvetenhet”

Medverkande: Peter Aronsson, rektor för Linné­universitet och Olle Larsson, lektor i historia på Katedralskolan i Växjö, moderator Christina Dahlgren, Linnéuniversitetet

6 maj
”Det vore ju kul om de frågade nån gång” ­– civilsamhällets och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande”
Medverkande: Johanna Jormfeldt, universitetslektor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet och Lena Nyberg generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, moderator Cecilia Illhammar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

3 juni
”Från Elin Wägner till Feministiskt initiativ – vilken roll har jämställdhetsrör­elsen haft för demokratin?”

Medverkande: Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län, Sofie Tornhill, docent i genusvetenskap, Linnéuniversitetet, Tomas Blad Lindahl, Föreningen MÄN, moderator Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg

26 augusti
”Mörka Småland och det demokratiska genombrottet. Lokal demokrati i förändring”
Medverkande: Lennart Johansson, historiker och chef för Smålands museum och Erik Wångmar, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet, moderator Alexandra Stiernspetz Nylén, Smålands museum

20 september
”Överlever demokratin
? Demokratins framtida utmaningar för det politiska engagemanget
Medverkande: Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, Mattias Gunnarsson, statsvetare och analytiker på Linnéuniversitetet, Louise Jeppsson, länsjurist med flera, moderator Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län

7 oktober
”När människor tystnar hotas vår demokrati – hur hanterar vi antidemokratiska röster, näthat och desinformation?”
Medverkande: Kristoffer Holt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet, moderator Scott Goodwinn, Polisen

11 november
”Vem vågar bli journalist? Hur påverkas mediernas demokratiska uppdrag av hat och hot mot journalister och vad kan vi göra åt det?”
Medverkande: Kristina Bingström, chefredaktör för Smålandsposten och Hanna Andersson, Medieinstitutet Fojo och ledare för projektet Demokratijouren, moderator Malin Blom, Länsstyrelsen i Kronoberg

2 december
”Vad händer med demokratin och varför är den hotad? Hur stärker vi demokratin?”

Medverkande: Tobias Bromander, universitetslektor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet med flera, moderator, ej klart.