på ub

Det här gör Linnéuniversitetet vid salstentor

Den absoluta majoriteten (omkring 95 procent) av all verksamhet på Linnéuniversitetet sker i nuläget digitalt. Dock finns det vissa moment i några av våra utbildningar som inte går att utföra digitalt på ett tillräckligt rättssäkert sätt och därför behöver genomföras på plats i våra lokaler. Vi gör allt vi kan för att dessa moment genomförs på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

För att skapa en trygg och säker miljö för de studenter som skriver en tenta på plats i våra lokaler har vi glesat ut i tentasalarna så att det är minst 2 meter mellan varje skrivplats. Det är heller aldrig fler än 50 personer som skriver tenta i en sal, vilket innebär att en och samma grupp kan skriva sin tenta i flera olika salar.

Alla tentavärdar uppmanas nu att bära munskydd i de fall där det inte går att hålla avstånd, till exempel vid inpassering i salen samt när tentavärdarna går runt i lokalen.

Vi städar också extra i och kring tentasalarna inför varje tenta. Framförallt städar vi de ytor som man tar i med händerna extra noga. I tentasalarna finns även handsprit för alla att använda. 

Vid tentor med många deltagare har vi även Securitasvakter på plats i anslutning till tentasalarna för att motverka trängsel, till exempel i korridorer.

Det är examinator som avgör vilken examinationsform som är lämplig för det moment som ska examineras, och i beslutet tas hänsyn till att tentan både ska vara rättssäker och i vilken form den bör genomföras. Innehållet i kursen som ska examineras påverkar beslutet om salstenta, eftersom vissa moment inte är lämpliga att examinera digitalt. I de fall beslutet blir att salstenta ska göras, har bedömningen att tentan kan genomföras på ett smittsäkert sätt gjorts i samråd med flera parter. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för de salstentor som genomförs, så att de kan ske på ett smittsäkert sätt. Myndigheten avråder inte från salstentor i de fall de krävs för att till exempel en tenta ska vara rättssäker för dem som genomför den. 

Du som känner minsta symptom, du som har lämnat ett coronaprov och väntar på svar, och du som är bekräftat smittad med covid-19 – gå inte till salstentan. Om du inte kan gå på ett tentatillfälle har du alltid möjlighet att göra en omtenta. Kontakta din lärare för mer information om när det är omtentor. 

Om det är första året som du studerar med studiemedel från CSN så behöver du som studerar på heltid på universitetet klara minst 37 godkända högskolepoäng (av 60 möjliga högskolepoäng) under första läsåret (40 veckor). Efter ditt första år som student måste du som studerar på heltid klara minst 45 godkända högskolepoäng under ett läsår om 40 veckor. Läs mer hos CSN om vad som gäller om coronaviruset påverkar dina studier på olika sätt. 

Vi vill också påminna om att vi alla under rådande pandemi behöver hjälpas åt att ta ett extra stort eget ansvar för att skydda andra och oss själva från smitta.