Bild från universitetskajen

Digital undervisning hela vårterminen

All undervisning och alla examinationer som kan genomföras i digital form ska vara digitala. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt. Detta gäller för Linnéuniversitetet till och med den 30 juni. Du ska också ovillkorligen stanna hemma om du har symptom på förkylning eller influensa.

Vi uppmanar också dig som är student och inte har schemalagd undervisning i våra lokaler att i största möjliga mån plugga hemifrån. Våra lokaler är dock fortsatt öppna och kan användas för självstudier, till exempel har universitetsbiblioteket öppet, men med begränsade öppettider.

När det gäller fysisk närvaro i lokalerna prioriterar vi:

  • praktiska moment som inte kan genomföras digitalt.
  • examination som är svår att genomföra digitalt.
  • slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år som inte kan ske digitalt.

I universitetets lokaler gäller utglesning och distansering vid all undervisning och examination, liksom överallt annars lokalerna. Vi undviker fysisk närkontakt, trängsel och sammankomster med fler än 50 personer. 

Linnéuniversitetet följer de nationella och lokala föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten eller regeringen för att minska smittspridningen. Gränsen om maximalt åtta personer vid allmän sammankomst omfattar dock inte undervisning, examination eller annan intern verksamhet vid universitet och högskolor. Linnéuniversitetet har valt att även fortsättningsvis begränsa antalet deltagare vid sammankomster inom universitetet till maximalt 50 personer.