Evalill Nilsson och Tora Hammar

Program: eHälsoinstitutet på Vitalis 2021

Under Vitalis 2021 kommer forskare vid eHälsoinstitutet, LInnéuniversitetet delta på följande punkter i programmet:

LIVE på Vitalis
När?: Onsdag 19/5 kl 13.00-14.40
Var? Lyssna och diskutera med Evalill Nilsson med flera (Se program och länkar nedan). 

 

Att leva som vi lär- digitalt om digitala vårdmöten!
Svenska Evalill Nilsson, Felicia Gabrielsson Järhult, Maria Hägglund
Onsdag 13:00 - 13:25 3. Live

Svenska forskarnätverket för digital vård in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. Detta är det introducerande föredraget i dagens session "Att leva som vi lär - Digitalt om digitala vårdmöten!" där forskarnätverket presenteras, och vi listar pågående forskning i Sverige utifrån temat Digital Vård.

Läs mer här: https://invitepeople.com/public/events/15219/seminars?utf8=%E2%9C%93&q=Evalill+Nilsson


KaffeChatt -
med forskare i DigitalCareResearsch.se
Björn Ekman, Evalill Nilsson, Gunnar Klein, Isabella Scandurra, Maria Hägglund, Nasim Farrokhnia.
Onsdag 14:10 - 14:25 3. Live

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en välförtjänt KaffeChatt om hur digitala vårdtjänster använts under den senaste tiden.- Hur har DU använt de digitala möjligheter som erbjuds? Chatt-tillfället är en del av Svenska forskarnätverket för digital vård's session " Att leva som vi lär - Digitalt om digitala vårdmöten!"
Läs mer om forskarnätverket på http://digitalcareresearch.se.

Läs mer här: https://invitepeople.com/public/events/15219/seminars?utf8=%E2%9C%93&q=Evalill+Nilsson

 

 

Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment?
Evalill Nilsson, Nationella forskarnätverket för digital vård, 
Onsdag 14:25 - 14:40 3. Live

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Föredraget Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment? är en del av Svenska forskarnätverket för digital vård’s session " Att leva som vi lär - Digitalt om digitala vårdmöten!"
Läs mer om forskarnätverket på http://digitalcareresearch.se

Läs mer här: https://invitepeople.com/public/events/15219/seminars?utf8=%E2%9C%93&q=Evalill+Nilsson

 

 

 

Hur mycket fel finns i listan ”Mina sparade recept på apotek”?
Tora Hammar, Birgit Eierman
Svenska, Patientsäkerhet, Förinspelat, Standard 25 min (incl Q&A), 

Föreläsningen kommer att beskriva preliminära resultat från en studie som undersöker förekomst av fel i listan ”Mina sparade recept på apotek” i form av inaktuella recept, dubbletter, felaktiga doseringar och recept som saknades. Undersökningen genomförs för att få en uppdaterad bild av läget men också att skapa en baseline för att kunna följa förändring över tid i samband med införandet av den nationella läkemedelslistan. Korrektheten i listan undersöktes på olika apotek i Sverige där man intervjuade patienter med listan ”Mina sparade recept” som underlag. Preliminära resultat från en första undersökning som genomfördes hösten 2020 visade många fel i listan. Avvikelser kunde hittas hos 80% av alla patienter som deltog i studien och ca 35% av samtliga recept var felaktiga. Datainsamling kommer att fortsättas på fler apotek runt om i Sverige i början av 2021 innan lagen om NLL träder i kraft och resultat av det presenteras på Vitalis.

Se länk: https://invitepeople.com/public/events/15219/seminars?utf8=%E2%9C%93&q=Tora+HammarStudie inför Nationella läkemedelslistan - hur väl fungerar läkemedelshantering idag och vilka förväntningar finns?

Lina Nilsson, Tora Hammar, Förinspelat, Standard 25 min (incl Q&A)

Föreläsningen kommer att beskriva det pågående forskningsprojektet för att följa effekter av Nationella läkemedelslistan med fokus på användarnas perspektiv. Vi kommer också att presentera preliminära resultat från den ”föremätning” som genomförts. Genom intervjuer och enkäter med bland annat läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och närstående kan vi beskriva nuläget gällande läkemedelshantering såsom förtroende och problem med dagens informationskällor, upplevelser av samverkan, ansvar och rutiner gällande läkemedel, och patientens integritet. Från den genomförda undersökningen har vi också fångat vilka förväntningar som finns på Nationella läkemedelslistan samt upplevda hinder eller problem för införandet.

Se länk: https://invitepeople.com/public/events/15219/seminars?utf8=%E2%9C%93&q=Tora+Hammar