Studentdiskussion

Ekonomihögskolan satsar på skolsamverkan

Det utvecklas fler och fler kontakter mellan skolor i regionen och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Samtidigt lockar gymnasieskolans ekonomiprogram allt större elevantal.

Ekonomihögskolan har de senaste åren upplevt en större efterfrågan gällande samarbeten med skolor i regionen. Det kan handla om entreprenöriellt lärande från förskola och uppåt där man söker stöd i forskningen för nya arbetsmetoder. Det finns även ett stort behov av behörighetsgivande utbildning eller fortbildning för gymnasielärare som undervisar i företagsekonomi. Ekonomihögskolan har sedan tidigare ett utvecklat samarbete med Ung Företagsamhet, UF, i regionen vilket leder till flera intressanta kontakter med regionens skolor.

Under 2021 söker Ekonomihögskolan medel för att undersöka möjligheterna att ansöka om examensrättigheter för ämneslärare i företagsekonomi. Vid Linnéuniversitetet finns ett av landets största utbud av lärarutbildningar. Här bedrivs även en av de största företagsekonomiutbildningarna i Sverige och det är en naturlig utveckling att dessa utbildningar satsar på mer samarbete som ger positiva effekter både för nuvarande studenter och för yrkesverksamma lärare.

Redan nu pågår insatser för att fördjupa och bredda samverkan mellan Ekonomihögskolan, lärarutbildningen och regionens skolor:

Fortbildning via skolnätverk

Entreprenörskap skall enligt Skolverket löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet, från förskolan till högre utbildning. Nätverket för entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande är en mötesplats för alla som arbetar och/eller vill arbeta med frågor kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskola och skola.

Nätverket har en blogg och arrangerar regelbundet nätverksträffar. Vårens träffar genomförs digitalt den 18 mars och den 13 april.
Nätverket för entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande

Fortbildning via kurs i företagsekonomiämnets didaktik

Den 15 mars öppnar ansökan till kursen som startar hösten 2021: Företagsekonomiämnets didaktik i gymnasieskolan 7,5 hp.

I kursen utforskars företagsekonomiämnes delar och hur de lärs ut i gymnasieundervisningen. Kursen vänder sig till dig som undervisar i företagsekonomi i gymnasieskolan. För dig som är erfaren inom läraryrket ger kursen en kunskapsberikande ämnesfördjupning. För dig som nyligen börjat undervisa i företagsekonomi ger kursen ett tillfälle att bredda dina ämneskunskaper och dina didaktiska färdigheter.
Företagsekonomiämnets didaktik i gymnasieskolan 7,5 hp.

Mer information

Hör gärna av er om ni vill veta mer om vad som planeras inom skolsamverkan och fortbildning på Ekonomihögskolan!

David Calås, doktorand
Telefon 0480-49 71 22
david.calas@lnu.se

Katarina Ellborg, universitetsadjunkt
Telefon 0704-82 81 90
katarina.ellborg@lnu.se

Katarina Zambrell, universitetslektor
Telefon 0480-49 71 02
katarina.zambrell@lnu.se