Person som skriver på en laptop

Därför ökar konspirationsteorier under pandemin

Emma Ricknell, doktorand i statsvetenskap med inriktning på desinformation, berättar varför konspirationsteorier har tagit fart under den pågående pandemin.

När började du märka att konspirationsteorier lättare sprids på sociala medier under pandemin?
– Det tog fart väldigt snabbt under 2020, både i sociala medier och på olika internetforum. Bara inom några månader började också forskningsrapporter publiceras på ämnet.

Vad beror ökningen på?
– Det är inte alls underligt att både korrekt och missvisande information sprids oerhört snabbt under utvecklingen av en pandemi. Då är både osäkerheten och vårt behov av information enorm.

Vad kan den ökade spridningen leda till?
– Att som enskild användare navigera den enorma mängden information är inte en enkel uppgift. Utöver själva pandemin kan det skapa en stressig och påfrestande situation. Det kan också göra att viss information, till exempel från myndigheter, konkurreras ut och därmed har svårare att nå alla användare.

Finns det vissa grupper som just nu framförallt sprider sina konspirationsteorier?
– Det finns en mängd källor till olika konspirationsteorier och vilseledande information av olika slag, men vaccinmotståndare har haft ett försprång i och med att de redan varit etablerade på nätet.

Vad är risken med att vaccinmotståndare i nuläget sprider många konspirationsteorier på sociala medier?
– Människor som tar del av konspirationsteorier reagerar inte alla på samma sätt. Men för vissa kan det till exempel öka känslan av stress inför ens egen hälsa, samt i förlängningen öka misstron gentemot myndigheter.

Hur kan man avgöra om information på sociala medier är sann eller bara konspirationsteorier?
– Jag brukar själv dubbel- eller till och med trippelkontrollera uppgifter jag stöter på, gärna med hjälp av olika slags källor och på olika språk, om det är möjligt.

Hur kan man göra för att stoppa spridning av konspirationsteorier?
– Stanna upp, kontrollera källan till informationen och tänk till ifall man genom att sprida den verkligen bidrar med kunskap andra har nytta av.