studenter

Förändringar i arbetet med coronafrågorna vid Linnéuniversitetet

Med anledning av att de flesta restriktionerna hävdes den 29 september har vi gjort ett antal förändringar i universitetets information om coronaviruset och covid-19 och i vår hantering av pandemins följder. 

Vi har gjort följande förändringar:
  • Formuläret för orosanmälan stängs ner. Kontakta din lärare eller studerandeskyddsombuden på Linnékåren om du känner oro eller vill uppmärksamma en händelse.  
  • E-postadressen coronainfo@lnu.se används inte längre. 
  • Coronasidorna på Lnu.se rensas, men fortsätter att uppdateras löpande med aktuell information.
  • Universitetets krisledningsgrupp för corona avaktiveras. Beredskap finns för att aktivera den igen om situationen så kräver. 
Har du frågor eller funderingar kontakta din lärare eller studerandeskyddsombuden på Linnékåren.