tomma stolar

Förlängda skärpta rekommendationer i Kalmar län till och med 30 maj

De skärpta rekommendationer för alla som bor eller vistas i Kalmar län förlängs till och med 30 maj.

Träffa inga andra än dem du bor med, utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsendet säger de skärpta regionala rekommendationerna i Kalmar län. Bakgrunden är den höga smittspridningen av covid-19 och den stora belastningen på sjukvården.

Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar att:

  • alla begränsar sina sociala kontakter och inte träffar andra än dem de bor med utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen,

  • inte anordna eller delta i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel middagar och fester, publik vid idrottsevenemang och firande av högtider,

  • den som arbetar i en verksamhet där utbrott av covid-19 förekommer undviker vistelse i samhället så mycket som möjligt under den tid utbrottet pågår,

  • vuxna inte tränar tillsammans med andra inomhus.

De regionala rekommendationerna omfattar alla som bor eller vistas i Kalmar län och gäller nu till och med den 30 maj.

Läs rekommendationerna i sin helhet hos Region Kalmar län.