Ulrika Järkestig Berggren

Forskare medverkar i antologi om mänskliga rättigheter inom psykisk ohälsa

Ulrika Järkestig Berggren, docent i socialt arbete, har skrivit ett kapitel om den svenska modellen med personligt ombud i en antologi med redaktörer från Harvarduniversitetet och bidrag från forskare över hela världen.

Antologin heter Mental health, legal capacity, and human rights. Den erbjuder en omfattande, tvärvetenskaplig analys av mänskliga rättigheter inom psykisk ohälsa. Bokens förord har skrivits av FN:s generalsekreterare António Guterres och den ges ut via Cambridge University Press.

Kapitlet Ulrika Järkestig Berggren skrivit heter The Swedish personal ombudsman: Support in decision-making and accessing human rights. Tanken om personliga ombud har sin bakgrund i att allt färre personer med psykisk ohälsa i Sverige kom att vårdas på institutioner efter hand. Utvecklingen väckte behovet av att skapa ett stöd i samhället för dessa personer, vilket resulterade i införandet av personliga ombud på 1990-talet. Kapitlet tar upp förhållandet mellan de personliga ombuden och deras klienter och de beslutsprocesser som finns i relationen.

Antologin har sin officiella premiär fredag 8 oktober 2021, då Harvard College arrangerar ett digitalt boksläpp (anmälan krävs).