hamnskylt med pilar och symboler för fartyg och lastbil

Forskare: Statligt klimatstöd till färjor kan försämra havsmiljön

Om ekobonusen, ett stöd till satsningar på transporter på sjö istället för på väg, verkligen ska gynna miljön, krävs en rad olika åtgärder. Det menar forskare vid Havsmiljöinstitutet i en artikel på DN debatt.

Artikeln framhåller att man måste ersätta uppfattningen att sjöfart alltid är bättre ur miljösynpunkt mot en mer verklighetsförankrad förståelse för olika transportslags klimat- och miljöeffekter. Systemet med ekobonus måste utgå ifrån realistiska förhållanden, inte minst eftersom det nu finns förslag om en breddad ekobonus. Annars är det troligt att ännu fler skattemiljoner i stället går till att finansiera en ökad miljöbelastning, anförs i debattartikeln.

Bakom artikeln står Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp där bland annat Kjell Larsson, professor emeritus i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, ingår. Läs hela artikeln på DN debatt (15 oktober 2021).