Äldre person med sin dotter

Forskare vid Linnéuniversitetet skriver debattartikel om vikten av specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre personer är omfattande och den måste åtgärdas nu om vi ska kunna erbjuda god och säker vård för en av de största grupperna i vår befolkning. Det skriver Ingrid Djukanovic och Stefan Andersson, lektorer vid Linnéuniversitetet tillsammans med forskare från fyra andra lärosäten i en debattartikel i Göteborgs-posten.

De skriver att som utbildare inom specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre ser vi att det finns ett underlag av sjuksköterskor som vill utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Men uppemot hälften av våra studenter hoppar av efter första terminen, främst för att de inte ges förutsättningar att studera av sin arbetsgivare. Dessutom vittnar de sjuksköterskor som fullföljt utbildningen om att deras kompetens inte används eller värderas i verksamheterna.

Läs debattartikeln i Göteborgs-posten genom att klicka på denna länk