Ishockeyspelare tackar varandra på led efter en ishockeymatch

Forskaren Tobias Stark var expert i skapandet av bokserien Björnstad

I veckan har författaren Fredrik Backmans sista bok i serien Björnstad släppts, en bokserie om en svensk småstad och kopplingen till ishockeyn. Bokserien har blivit uppmärksammad och även filmatiserats. Men få vet att en forskare vid Linnéuniversitetet, Tobias Stark, har haft en nyckelroll i skapandet av böckerna.
– Min forskning inriktar sig i stort på det som tas upp i bokserien. Fredrik ringde en sommar när han hittat en artikel jag skrivit, sen pratade vi vid flera tillfällen. Jag uppdaterade honom om senaste forskningsläget, säger Tobias Stark.

Bokserien Björnstad handlar om en liten ort där ishockeyn betyder allt, men också om människorna runtom ishockeyn, om idrotten som folkrörelse och hur ett sexualbrott kan splittra ett samhälle. Det är ämnen som återkommer i Tobias Starks forskning.

Tobias Stark är lektor i idrottsvetenskap och historiker i botten. Det stora intresset för ishockey ledde till att han inriktade sig på just ishockey i sin historieforskning – närmare bestämt ishockeyns kulturhistoria. Senare även hur olika värden skapas, formuleras och upprätthålls inom ishockeyn, till exempel maskulinitet och könsroller.

Hur känns det att ha varit forskningsexpert och på det sättet ha bidragit till Björnstad-serien?

– Det känns bra och kul! På det sättet når min forskning ut på ett annat sätt. Samtidigt är det ett tveeggat svärd, många har åsikter om min forskning eller tycker att den inte är relevant. Men eftersom ishockey engagerar en massa människor tycker jag att det är just sådant som vi borde både forska och läsa mer om.

Vad är det som är intressant med just ishockeyvärlden?

– Ishockeyns framväxande nationella betydelse i landet är intimt sammanbundet med det svenska välfärdssamhällets utveckling och konstruktionen av Sveriges moderna kulturella identitet och umgängesmönster. Att forska om sporten ishockey och kulturhistorien kring den har tidigare varit lite som en blind fläck inom forskningen. Det är också intressant eftersom ishockeyn är en stor del av många människors liv, genom olika lokalklubbar, och påverkar alltså många.

– Ishockeyn har också en väldig skönhet, tycker jag. Sporten skapar gemensamhet och får folk att älska den. Det är också förutsättningen för problematiken som Fredrik Backman tar upp, som hänt flera gånger i verkligheten – när en spelare misstänks för våldtäkt. Om det sker något sådant finns många krafter att försvara ishockeyn och väldigt många kan gå långt för att upprätthålla den fina bilden och gemenskapen. Det är en aspekt jag har velat uppmärksamma i både min forskning och i artiklar jag skrivit.

Vad hoppas du kunna bidra till med din forskning?

– Det är nog som många andra forskare – jag vill bidra till en positiv utveckling. Jag hoppas att min forskning kan göra ishockeyvärlden lite mjukare i kanterna och med det världen bättre i stort.