En väg med gröna träd längs båda sidor

Forskning breddar bilden av ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn har blivit ett begrepp som många känner igen, inte minst från 2015, året då många sökte asyl i Sverige. I boken Social Work, Young Migrants and the Act of Listening har forskarna Philip Lalander och Marcus Hertz följt ungdomar och deras liv sedan de anlände till Sverige.
– Målet med boken var att försöka få fram deras röster. Berättelserna blir komplexa bilder av människor som försöker komma fram i livet och inte alls den stigmatiserade bild som ofta finns av gruppen ensamkommande flyktingbarn, säger Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Boken är resultatet av ett forskningsprojekt med forskare från Linnéuniversitetet och Malmö universitet. Forskarna har följt 20 ensamkommande flyktingbarn under två års tid, med start 2015. Det är få forskare som har följt ensamkommande flyktingbarn under en så pass lång tid, vilket gör studien unik.

Resultaten från bland annat intervjuer, visar en komplex bild av människor som försöker etablera sig i samhället, långt bort från sina lokala sammanhang och familjer.
– Det har skrivits ganska mycket i media om ensamkommande flyktingbarn, och det är en hårt ansatt grupp. Genom intervjuerna och boken visar vi en annan bild, att det inte alls är en homogen grupp med en viss typ av människor.

– Vi ville också skapa en förståelse för att det hade kunnat vara du eller jag som var det barnet, den människan som var tvungen att fly till ett annat land.

I boken analyseras bland annat hur ungdomarna använder sociala medier för att hålla kontakt med familjen, vilket ofta inte är en enkelt.

– Många ungdomar hade till exempel en stark känsla av att inte göra familjen besviken, så att de inte talade om motgångar. Dessutom fanns en splittrad känsla av att de tillhörde familjen och landet de flytt från, men ändå inte. Att de genom livet i Sverige på ett sätt blivit en annan person.

Flera av ungdomarna som forskarna följt under de två åren har det gått bra för.
– Ofta är det en starka vilja kombinerat med ett socialt närverk som gör att vissa lyckas, trots att de lever under svåra omständigheter, säger Philip Lalander.

Mer information
Boken Social Work, Young Migrants and the Act of Listening riktar sig till studenter, men också till migrationsforskare och en allmänhet som är intresserade av att förstå rasism och stereotyper.


Den svenska versionen av boken kom 2019 och heter Rörelser, gränser och liv - Att lyssna till de unga som kom.