Barn i koncentrerad lek

Forskning: Tillitsskapande organisering – gränsöverskridande koordinering för barns bästa

Genom projektet bidrar Linnéuniversitetet med forskningsbaserad kunskap till det omfattande utvecklingsarbetet ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” (BBGiK). Forskningen är ett initiativ för att stödja socialt och psykiskt utsatta barn och ungdomar med samordnade och tidiga insatser.

Traditionella arbetssätt och gränser mellan organisationer och professioner kommer att utmanas – det krävs därför att en gemensam värdegrund skapas. Införandet av ”Barnets bästa” kommer genom detta projekt stödjas i en interaktiv forskningsansats. Forskare från olika discipliner kommer att bidra med vetenskapligt förankrad kunskap om vad som fungerar i arbetet med barn och unga, ge återkoppling om hur utvecklingsarbetet fungerar samt utvärdera resultatet av det.

Forskningsprojektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och pågår till december 2022.

Under 2021 kommer det att genomföras forskningsseminarier som handlar om tidiga insatser till barn och föräldrar. Målgrupp är olika yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar. Seminarieserien vänder sig i första hand till yrkesverksamma i Kronobergs län som berörs av utvecklingsarbetet med ”Barnens Bästa gäller! i Kronoberg”. I mån av plats får gärna personer utanför Kronoberg anmäla sig!

Mer information


Läs mer om semiarieserien 2021:
Digitala forskningsseminarier om tidiga insatser till barn och föräldrar

Läs mer om forskningsprojektet:
Tillitsskapande organisering – gränsöverskridande koordinering för barns bästa