Campus i Växjö i snö

Växjö kommun fortsätter forskningssamarbetet med Linnéuniversitetet

För femte året i rad har Växjös kommun beslutat om att öronmärka sammanlagt 2 miljoner kronor som ska användas till olika forskningsprojekt av ömsesidigt intresse på Linnéuniversitetet.

Hittills har 1,6 miljoner fördelats till sex olika forskningsprojekt som startar eller förlängs under 2021. De projekt som blivit beviljade forskningsmedel finns inom ett antal prioriterade områden, varav utbildning, teknik, digitalisering, hållbarhet och integration är i fokus.

Exempelvis handlar det om att inlärningsanalyser av data i skolorna som kan bidra till bättre verktyg för lärarna i för lärandeprogression hos eleverna.

Ett annat exempel är att studera producenters och konsumenters beteende kring cirkulärt användande och transporter av avtal från glasindustrin för att främja hållbarhet. 

Samtliga projekt som beviljats pengar för 2021

  • Trä- och betongteknik, övervakningssystem
  • Hälsofrämjande värden och god ljudmiljö i Växjö kommuns tätortsnära skogar
  • Stärka lärande genom Visual Learning Analytics och implementeringsvetenskap
  • Växjös arenor och modeller för skolor på vetenskaplig grund
  • Forskningssamarbete kopplat till projekt inom Växjö gällande social hållbarhet – fokus minska segregation
  • Addressing consumer behaviour and circularity related to recycling of glass

Sedan 2017 har Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Linnékåren ett partnerskapsavtal, där kommunen bidrar till forskningsprojekt av ömsesidigt intresse på Linnéuniversitetet. Avtalet sträcker sig fram till 2027.

Läs Växjö kommuns pressmeddelande i sin helhet