student på campus

Fortsatt digital undervisning och examination fram till och med 29 augusti

Linnéuniversitetet förlänger tiden för digital undervisning och examinationer till och med den 29 augusti. Under den här tiden ska all undervisning och alla examinationer som kan genomföras i digital form vara digitala. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt.

Eftersom det fortfarande finns många osäkra faktorer inför höstterminen planerar vi för två olika scenarion, ett där vi är på plats och ett där vi är digitala. Mer information kommer i ett senare skede när vi vet hur situationen ser ut inför hösten. 
Vi uppmanar dig som är student och som inte har schemalagd undervisning i våra lokaler att i största möjliga mån plugga hemifrån. Våra lokaler är dock fortsatt öppna och kan användas för självstudier, till exempel har universitetsbiblioteket öppet, men med begränsade öppettider.
När det gäller fysisk närvaro i lokalerna prioriterar vi:
  • praktiska moment som inte kan genomföras digitalt.
  • examination som är svår att genomföra digitalt.
  • slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år som inte kan ske digitalt.
I universitetets lokaler gäller utglesning och distansering vid all undervisning och examination, liksom överallt annars lokalerna. Vi undviker fysisk närkontakt, trängsel och sammankomster med fler än 50 personer. 
Linnéuniversitetet följer de nationella och lokala föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten eller regeringen för att minska smittspridningen. Gränsen om maximalt åtta personer vid allmän sammankomst omfattar inte undervisning, examination eller annan intern verksamhet vid universitet och högskolor.