Händer som tillsammans håller an planta

Fråga Linné – hälsans betydelse för arbetet

Får man sova på jobbet?
Är din fritid något som chefen får lägga sig i?
Och är det bra att fritid och arbetstid glider ihop?

Tre skarpa hjärnor, forskare och lärare, vid Linnéuniversitetet vände och vred på en aktuell fråga i det andra frukostseminariet Fråga Linné.

Den här gången var temat för Fråga Linné hälsans betydelse för arbetsliv, är det vårt eget ansvar att hålla oss friska och alerta för att orka med jobbet? En intressant och svår fråga är också vad man som chef och ledare kan göra för att personalen ska sköta om sin hälsa. Kan man till exempel kräva att folk motionerar?

I panelen:

  • Universitetsadjunkt Gunilla Larsen Borg, hälsovetare som framför allt intresserat sig varför man är frisk och för hur hälsa, lönsamhet och arbete hänger ihop. Sedan många år programansvarig för Human Resource management programmet på Ekonomihögskolan.
  • Professor Mirjam Ekstedt, sjuksköterska, beteendevetare och forskare inom sömn, trötthet och återhämtning samt patientsäkerhet och patientmedverkan.
  • Docent Malin Lennartsson, historiker som framför allt intresserat sig för individernas roll i historien och relationen mellan människor och samhällsstrukturer. Sedan många år chef inom Linnéuniversitetet.

 

I Fråga Linné medverkar experter från universitetet men också studenter från Juniorledarskapsakademin och inte minst publiken som har tillfälle att ställa frågor till panelen.

Nästa Fråga Linné äger rum fredagen den 19 mars! Varmt välkomna!

Se första delen av Fråga Linné

Fråga Linné är en del av Kalmarmöten, aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare, näringsliv och myndigheter i Kalmar.