händer som tillsammans håller växt

Fråga Linné - Ungas krav på ledarskap - vad innebär det för arbetsgivare?

Unga medarbetare som vuxit upp med curlande föräldrar blir besvärliga anställda. Stämmer det verkligen?

Detta var en av alla frågor som ställdes och bemöttes när frukostseminariet Fråga Linné öppnade för dialog om hur unga, blivande medarbetare ser på ledarskap och om det är något som blivande arbetsgivare ska bry sig om.

I Fråga Linné medverkar forskare och experter från universitetet men också studenter från Juniorledarskapsakademin och inte minst publiken som har tillfälle att ställa frågor.

I panelen den 19 mars fanns studenten Linus Svensson som bland annat ifrågasatte om man alls kan prata om en ”ny” generation som är så väldigt annorlunda mot tidigare. Linus gör just nu sin masteruppsats om ledarskap och har många intressanta iakttagelser som fick gehör hos publik och övriga i panelen.

I panelen deltog också Fanny Elheim, karriärrådgivare, som träffar studenter på väg ut i arbetslivet och som har god inblick i deras farhågor och förväntningar inför ett första jobb. Slutligen deltog Mikael Lundgren, ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan som la sitt perspektiv på vad det innebär att leda och hur medarbetare uppfattar ledarskap och som bl a fick svara på frågan varför unga, nya chefer med tiden blir auktoritära.

Se samtalet här:

 

Nästa Fråga Linné blir den 7 maj.

Se tidigare Fråga Linné

Fråga Linné är en del av Kalmarmöten, aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare, näringsliv och myndigheter i Kalmar.