Linnéuniversitetet

Goda resultat för Linnéuniversitetet på global rankinglista

Idag kom resultatet för Times Higher Education Impact Ranking och Linnéuniversitetet placerar sig bland de 200 bästa i flera kategorier. Linnéuniversitetets övergripande resultat hamnar mellan plats 301-400 av totalt 1115 universitet. THE Impact Ranking betygsätter universitet i 94 länder och bedömer dessa utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.

THE Impact Ranking är öppen för alla universitet som undervisar på grundnivå. Rankningen består av 17 delrankningar (efter FN:s globala mål för hållbarhet) och universiteten väljer själva hur många delrankningar/mål de deltar i.

Linnéuniversitetet hamnar bland de 100 bästa universiteten inom området SDG4: Quality education och bland de 200 bästa inom SDG8: Decent Work and Economic growth, SDG11: Sustainable Cities and Communities samt SDG13: Climate Action. I det övergripande resultatet hamnar Linnéuniversitetet mellan plats 301-400 av totalt 1115 universitet.

– Resultaten visar att Linnéuniversitetet har ett bra utgångsläge i arbetet med att "sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling" men att det finns tydliga förbättringsmöjligheter. Vi har börjat med att få vårt arbete med några av FN:s hållbarhetsmål bedömda och det ska utvecklas till att omfatta fler och fler områden varje år. Att vi redan nu inom t.ex. utbildningsområdet når en mycket hedrande 85:e plats känns väldigt bra och ger energi för fortsatt utvecklingsarbete, säger Lars Behrenz, Vicerektor för Kunskapsmiljöarbete.

Linnéuniversitetet har deltagit för att stärka sin förmåga att förhålla sig till analytiska jämförelser och bedömningar av universitet. Rankningar, och information som delges i dessa, används av studenter, lärare och forskare och är en viktig del i rekrytering. De ger även möjligheter till ökad internationalisering och samarbete med andra universitet samt kan utgöra underlag för benchmarking i universitetets kvalitetsarbete.     

Vision 2030 pekar ut hållbarhet som ett av universitetets prioriterade och strategiska områden och att de globala hållbarhetsmålen ska vara utgångspunkt i detta arbete.

– Genom att delta i THE Impact ranking får vi en möjlighet att få en extern belysning av vår verksamhet med utbildning, forskning och samverkan inom några av FN:s hållbarhetsmål. Vi får också en stor mängd nya idéer kring förbättringsaktiviteter av vårt arbete med hållbarhet. Detta sker delvis av den feedback vi får på vårt arbete, dels genom de möjligheter att lära sig av andra framstående lärosäten som kommit mycket långt i sitt hållbarhetsarbete. Vi har goda exempel att lära oss av t.ex. från Aalborgs Universitet, Universitetet i Manchester samt från Arizona State University, säger Lars Behrenz.