Gunlög Fur

Gunlög Fur om uppdraget som vicerektor i hållbarhet

Från årsskiftet har Linnéuniversitetet en ny vicerektor i hållbarhet. Det är Gunlög Fur, professor i historia och tidigare dekan för Fakulteten för konst och humaniora.

I uppdraget ingår bland annat att leda och driva Linnéuniversitetets arbete med hållbarhet kopplat till Vision 2030, målsättningar för 2025 och universitetets hållbarhetsmål på uppdrag av rektor.

Hur känns det att vara ny vicerektor i hållbarhet på Linnéuniversitetet?

– Spännande! Jag tycker det ska bli roligt att göra något för mig nytt med fokus på ett område som är så oerhört avgörande för världens framtid och som engagerar så många medarbetare.

 Vad ser du fram emot i din nya roll?

– Jag ser fram emot att få samarbeta med fakulteterna för att lyfta fram och bygga vidare på den viktiga forskning, utbildning och samverkan som drivs av ett engagemang för hållbarhet och lika villkorsarbete. Jag vet att det görs mycket och är nyfiken på att få lära mig mer om det och förhoppningsvis kunna fungera som en katalysator för utveckling av idéer och samarbeten på tvärs av ämnen och enheter.

Hur vill du utveckla arbetet med hållbarhet på universitetet?

– Som dekan lärde jag mig att om något ska bli bra så behöver det växa inifrån verksamheten, i vårt fall alltså från ämnen och miljöer där utbildning och forskning sker. Men hållbarhetsarbetet går på tvären. Vi behöver stärka vår förmåga att prata med varandra över ämnes- och fakultetsgränser om vi ska kunna ge kunskapsbidrag till att skapa klimat- och miljömässigt, socialt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt hållbara samhällen.

– Jag skulle vilja möjliggöra att universitetet kan satsa på några initiativ som går på djupet med att sammanföra kunskap från olika vetenskapsområden, som kan leda till produkter, praktiker och tankar som är hållbara.

– Jag tycker också att det finns ett glapp mellan våra höga ambitioner när det gäller jämställdhet och lika villkor och hur det tar sig ut i praktiken som vi behöver ta itu med. Återigen finns goda idéer och mycket erfarenhet i olika delar av vår organisation som behöver lyftas fram och delas.   

Rektor Peter Aronsson, vad betyder det för universitetet att vi får en ny vicerektor inom hållbarhet?

– Hållbarhetsarbetet vid Linnéuniversitetet är ett centralt prioriterat mål. Agenda 2030 bearbetar många samhällsutmaningar kring klimat, energi, lika villkor, social och ekonomiska frågor. Jag är glad att vi med Gunlög Fur får en vicerektor med bred kunskap och engagemang för att leda vårt strategiska arbete på området och se till att vi med vår forskning och med våra studenter verkligen sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

En del av tiden fram till sommaren kommer Gunlög Fur att ägna åt forskning och rektor har därför utsett professor Tomas Öberg till tillförordnad vicerektor för den perioden. Tomas Öberg kommer i första hand att leda arbetet med att ta fram förslag på hållbarhetsmål och att ta fram hur hållbarbetsarbetet ska organiseras på universitetsövergripande nivå.