Astrid Cox, Eliot Bota, Erik Ström, Jonas Thordeman Andersson och Varun Kishore vid Linnéuniversitetet

Studenter på innovationsmastern tar emot prestigefyllt pris

Svenska institutet har tillkännagivit pristagarna i Hackathon Spirit Award 2021 och i år gick priset till studenter vid Linnéuniversitetet, för deras lösning Vip pit stops.

I februari i år stod Svenska institutet värd för ett online-Hackathon. Ett arrangemang med syfte att designa, testa och genomföra idéer med fokus på rörlighet. Linnéuniversitets studenter från programmet Innovation through business, engineering and design blev tilldelade Hackathon Spirit Award. Team BED @ LNU fick motta priset för sitt aktiva engagemang, sitt samarbete med andra, och sin genomgående positiva energi. De studenter som ingick i det vinnande laget var Astrid Cox, Eliot Bota, Erik Ström, Jonas Thordeman Andersson och Varun Kishore.

- Vi var väldigt aktiva under arrangemanget, deltog i olika mini-utmaningar och knöt kontakter med andra deltagare, organisatörer och partnerföretag. Vi hängav oss helhjärtat åt hackathonet under helgen och hade väldigt roligt. Detta pris är ett erkännande av vår insats, säger Astrid Cox, lagledare för gruppen.

Hackathonet innehöll ett antal olika utmaningar och laget kände att deras uppsättning av färdigheter var särskilt väl lämpad för IKEA-utmaningen ”VIP Truck Drivers”. Utmaningen var att komma på lösningar som kan bidra till att öka säkerheten för lastbilschaufförer i Indien.

- Utmaningen presenterades av IKEA Logistics and Supply Chain Operations. IKEA inser att lastbilschaufförerna utgör en avgörande del i deras värdekedja och att de är av yttersta vikt. Därför bad IKEA lagen att presentera idéer kring hur man kan bemöta de största säkerhetshoten som dessa lastbilschaufförer möter varje dag på Indiens vägar, berättar Varun Kishore, en av lagmedlemmarna.

Kom fram till en lösning – Vip pit stops

För att ta sig an utmaningen och komma fram till en lösning använde sig laget av många av de metoder som de använder sig av på innovationsmastern.

- Då vi hade multidisciplinär talang inom laget jobbade vi efter problemslösningscykeln från definition till analys och diagnos, där vi stannade strax efter lösningsdesign. Vi gjorde research, diskuterade, samarbetade och skrattade oss fram till en förståelse av problematiken. Vi fick klart för oss att de vanligaste anledningarna till olyckor på vägarna i Indien är vårdslös körning, ouppmärksamma förare och andra bilister på vägarna, förklarar Astrid.