Lina Lindell framför Teleborgs slott

Hallå där, Lina Lindell, grattis till frösåddsmedel från EUniWell!

Nyligen blev nio projekt beviljade medel från EUniWell:s andra såddfinansiering. Ett av dem koordineras av Lina Lindell vid Ekonomihögskolan.

Lina, vad handlar projektet om?
– Det handlar om att introducera ett koncept för wellbeing inom turism som vi redan nu arbetar med i ett EU-projekt. Konceptet baseras på hållbarhet och tar även hänsyn till välmående på både individ- och samhällsnivå.

Ni samarbetar redan med Tyskland, Danmark, Polen och Litauen i det projektet ni redan driver. Nu blir det ännu fler inblandade.

– Ja, vi ska börja samarbeta även med universiteten i Florens, Nantes och Birmingham. Vårt fokus här blir att identifiera gemensamma forskningsintressen inom wellbeing turism och även möjligheter för studentutbyte mellan lärosätena.

Vad betyder det för er att få såddfinansiering?

– Det känns fint och ärofyllt att ha blivit utvalda. Det är essentiellt att få såddfinansiering för att driva projektet på de deltagande universiteten och för att skapa goda förutsättningar för nätverkande så att något större kan växa fram.

– Jag tycker också det är viktigt och spännande att komma med i EUniWell i ett tidigt skede, så att vi kan vara med och bidra till skapandet av ett välmående och hållbart samhälle.

Jag har förstått att du har blivit inbjuden att föreläsa hos en av våra partners i EUniWell?

– Ja, i sommar arrangerar Universitetet i Florens en sommarkurs där jag ska föreläsa om wellbeing och entreprenörskap inom turism.

Lina passar också på att bjuda in fler från Linnéuniversitetet att delta i projektet:

– Alla som är intresserade av välmående ur olika perspektiv som till exempel natur, samhälle, ekonomi, fysiskt, mentalt eller själsligt är välkomna att kontakta mig. Kan det på relateras till turism passar är det extra bra.

– Vi kommer också att arrangera ett antal seminarier under året, och alla är välkomna att delta i dem. Så håll utkik, eller kontakta oss om du vill bidra med din forskning.

Mer om EUniWell:s andra såddfinansiering

De projekt som fått finansiering är:

  • Materials Science for Wellness (MaterialWell), kontaktperson: Ian Nicholls.

  • Migration and diverity in European cities: Interdisciplinary multi-sited summer school (MADEINEUROPE), kontaktpersoner: Jesper Johansson, Philip Lalander och Ellen Parsland.

  • Well-be Intercomprehension, kontaktperson: Mirka Kans.

  • Urbanity and Well-Being: Co-Designing an Authentic Teaching Approach, ingen medverkan från Linnéuniversitetet.

  • Being an inclusive university for refugee students: concepts, methods and tools, kontaktpersoner: Alastair Creelman och Elin Lindkvist.

  • Mental Health Literacy among student och The Mental Health Symposium: Exploring and Enhancing Mental Health Initiatives and Resources, kontaktpersoner: Lina Lindell och Soniya Billore.

  • Advancing understanding of well-being tourism, drawing upon the European biocultural heritage (Advancing Well-being), kontaktperson: Lina Lindell.

  • Civic Leadership to improve Social Well-Being – Embedding innovative & intercultural civic leadership approaches in Enterprise Education, kontaktpersoner: Soniya Billore, Miguel Salinas och Peter Lerman.

Läs mer om samtliga projekt på EUniWell:s webbplats.
Läs även mer om EUniWell på Lnu.se.