student i kaffe

Hur mår du som student?

Livet som student kan vara härligt och spännande, men innebär ibland situationer som känns tuffa eller kravfyllda. Då kan du behöva få stöd i ditt mående. För att universitetet ska få bättre möjligheter att erbjuda dig rätt stöd när du behöver, så deltar vi nu i ett projekt om och för studenters psykiska hälsa som drivs av Världshälsoorganisationen WHO.

Hur du kan bidra

Som ett första steg behöver vi få veta hur våra studenter faktiskt mår och om måendet förändras under studietiden. Därför hoppas vi att alla som läser termin 1 på ett program vill fylla i hälsoenkäten som kommer att skickas som en länk i ett mejl den 12 april. Avsändare av mejlet kommer att vara “Swedish WHO-WMH-ICS survey”. Vi hämtar mejladresserna från Ladok.  

Enkäten innehåller frågor om den fysiska och psykiska hälsan. Just nu finns det också en särskild del som innehåller frågor om hur Covid-19-pandemin har påverkat hälsan och studierna. Är du en av dem som får mejlet så är dina svar väldigt värdefulla, oavsett hur du mår när du får enkäten, för att vi ska kunna ta fram stödformer som verkligen hjälper för den som behöver det.  

Svaren kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Mer detaljerad information om hur personuppgifter och svar hanteras kommer i mejlet med länken till enkäten. 

Vad händer sedan? 

I slutet av enkäten finns information om vart man kan vända sig om man behöver stöd för sitt mående. Inom projektet arbetar man med att ta fram digitala stöd som är tänkta att kunna erbjudas framöver. 

Vilka får enkäten och hur länge pågår projektet? 

Alla studenter som läser termin 1 på ett program våren 2021 får mejlet med inbjudan till enkäten. Samma studenter kommer sedan ges möjlighet att delta i en uppföljande enkät en gång per år till och med 2024. Undersökningsgruppen utökas efterhand så att också kommande terminers nya programstudenter erbjuds att delta. 

Medverkande aktörer 

Vid Linnéuniversitet är det Studenthälsan som samordnar projektet. Universitetsledningen och studentkårerna är medverkande aktörer. Vetenskapsrådet bidrar med runt fem miljoner kronor till den svenska delen av projektet. Utöver Linnéuniversitet så deltar än så länge universiteten i Göteborg, Uppsala, Stockholm, Malmö och Umeå. Fler lärosäten är på väg in i projektet. 

Om projektet 

Enkäten är en del i det globala forskningsprojektet ”World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS)”. Förutom Linnéuniversitet så deltar alltså flera universitet i Sverige och i ett 30-tal länder runt om i världen. Projektet har pågått sedan 2012. Det långsiktiga målet är att förebygga psykisk ohälsa hos studenter genom att på ett systematiskt sätt följa upp hur studenter i Sverige mår och utveckla och erbjuda kvalitetssäkrade insatser för studenter som behöver stöd för att må så bra som möjligt. 

Vill du veta mer? 

Kontakta Maria Larsson, Studenthälsan.