skiss på smart stad

Industridoktorand arbetar med smarta städer som effektiva ekosystem

Senadin Alisic är anställd som regionchef på Combitech i Växjö. För att stärka sin kompetens har Combitech nu tagit steget att göra honom till industridoktorand vid företaget, i samarbete med Linnéuniversitetet och med stöd från KK-stiftelsen.

Data Intensive Applications (DIA) är en forskarskola för industridoktorander vid Linnéuniversitetet. DIA fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot utmaningarna inom big data (stora datamängder) och artificiell intelligens hos universitetets partner i industrin.

En av doktoranderna vid DIA är Senadin Alisic, regionchef på teknikkonsultbolaget Combitech i Växjö. Combitech är involverat i många olika projekt inom digitalisering, hållbarhet och cybersäkerhet i näringslivet. Ur sitt perspektiv ser Senadin många utmaningar relaterade till ekosystem och konceptet smart stad (smart city) inom dessa områden.

– Behovet av långsiktiga, hållbara lösningar utmanar det sätt på vilket företag gör affärer idag. Jag är nyfiken och vill se om jag kan bidra till och påskynda den digitala transformationen hos våra partner i näringslivet i rätt riktning, mot mer hållbara städer, genom att bli industridoktorand.

Smart stad

En smart stad samlar in data från exempelvis medborgare, enheter, byggnader och andra tillgångar och analyserar dem för att hantera resurser effektivt. Dessa resurser kan till exempel vara transporter, energiförsörjning, skolor och sjukhus.

– Visionen hos en smart stad är att hantera flera system på stadsnivå strategiskt. Ökad insyn, öppenhet och delat ansvar skapar ett innovationssystem som förbättrar resultaten och förstärker en stads konkurrenskraft, menar Senadin.

En smart stad investerar i tillgångar eller möjligheter för att förverkliga sin vision. Den är ett ekosystem som samlar flera aktörer som ibland delar visioner och mål. Emellanåt kan dock aktörer ha motstridiga intressen.

I sin forskning kommer Senadin att undersöka:

  • Vad gör en smart stad smart?
  • Vilka förmågor till uppbyggnad behövs?
  • Vilka mekanismer och metoder används av olika aktörer för denna uppbyggnad?
  • Vilken roll spelar ekosystem-plattformen?

Förväntningar

Vad är då Senadins förväntningar på att vara en industriell doktorand?

– Naturligtvis är den första att lära mig mycket, men i nästa steg vill jag bidra till och lösa några utmaningar som städer och medborgare står inför när det gäller klimatförändringar, urbanisering och ekonomi. Jag tror att vi med hjälp av tekniska lösningar som är fokuserade på oss människor kan möta dessa utmaningar, säger Senadin.

Det är viktigt för städer att ta itu med rätt problem när man inför ny teknik. Teknik bör inte införas bara för teknikens skull. Istället bör den skapa värde, tycker Senadin.

– Medborgarna måste känna sig delaktiga i förändringarna i sin stad. Utan ordentliga ekosystem och processer på plats, kan snabbheten och komplexiteten hos teknologiska förändringar och framsteg göra det svårt för städer att förstå hur medborgarna och deras förhållande till staden påverkas. Så mitt hopp är att bryta ner dessa utmaningar och att hjälpa olika aktörer att bättre förstå deras roll i ett smart stadssammanhang.

Inte någon vanlig doktorand

Traditionellt befinner sig de flesta doktorander i början av sin karriär. Senadin Alisic har många värdefulla erfarenheter bakom sig när han börjar sina doktorandstudier.

– I min nuvarande roll arbetar jag med digitala transformationer, smarta städer och ekosystem, digital strategi och cybersäkerhet. Jag hjälper våra branschpartner hitta de bästa affärsmodellerna för deras strategier. Kunderna verkar främst inom telekommunikations-, bygg-, finans-, sjöfarts- och hamn- samt gruvbranschen, säger Senadin.

Senadin har 20 års erfarenhet från internationella företag som Ericsson, Sony Ericsson, Capgemini och IKEA. Hans erfarenheter från tiden innan Combitech kommer från ledande roller inom konsulttjänster, produktutveckling och leveranskedjan. Han har varit medlem i ledningsgrupper på olika nivåer och ansvarig för ledning, samordning och utveckling av tjänsteverksamheter och tjänstestrategier. Detta inkluderar utveckling av hållbara företag i nära samarbete med externa affärspartner såväl som interna aktörer.