felix viberg

Industridoktoranden som forskar från fabriksgolvet

Teori och praktik måste hänga ihop bättre. Vi behöver överbrygga det gap som finns mellan idealiserade abstraktioner och stökig realitet. Det menar Felix Viberg, som forskar inom automation och maskininlärning som industridoktorand på SKF:s fabriker i Göteborg.

Många som inte har varit så mycket i fabriker blir nervösa vid tanken på ett fabriksgolv. Det har Felix Viberg, industridoktorand i data- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, märkt. Att placera akademiker i sådana miljöer är därför utmanande och något vi måste bli bättre på, menar han.

– Det är nödvändigt att kunna abstrahera problem utifrån den stökiga verkligheten om man vill närma sig de spektakulära saker som alla pratar om men ingen lyckas med. Saker som lights-out manufacturing, till exempel.

– Metoderna finns på andra ställen, men den tillämpade forskningen saknas. Jag tror att en förklaring till det är något så banalt som att fabriker är lite för respektingivande för sitt eget bästa, säger Felix Viberg.

Kombinerar automation och maskininlärning

x
ORDLISTA
• Lights-out manufacturing: En fabrik som kan köras ”med lamporna släckta” – den är helt automatiserad och kräver ingen personal på plats.
• Maskininlärning: Att lära ett datorsystem att göra så exakta förutsägelser som möjligt. Man lär en algoritm att känna till specifika svar utifrån tidigare data och att sedan svara på samma frågor för framtida okända data.
• PLC: Programmable logic controller; programmerbart styrsystem. En typ av dator som används för att styra processer inom främst industrin.

Felix är industridoktorand på SKF:s fabriker i Göteborg, där han ägnar sig åt maskininlärning och datastyrda mjukvarusystem. Han är i grunden civilingenjör i teknisk fysik och vill kombinera sina kunskaper om automation och maskininlärning.

– Det finns hur mycket som helst att göra! Många stora industribolag har börjat bygga upp kompetens i denna skärningspunkt, men det verkar vara lite svårt att få ut idéerna i verkligheten.

På SKF arbetar Felix dagligen med specifika, praktiska problem i just detta gränsland mellan automation och maskininlärning, kombinerat med doktorandstudierna. Han förväntar sig att vägen till en doktorshatt inom området kommer vara utmanande, men känner mig motiverad.

Drömmer om en egen fabrik

Felix första riktiga jobb var som automationstekniker på småländska sågverk. Även om han har studerat under många år sedan dess, har han aldrig helt lämnat fabrikerna. Hans kunskaper i att programmera PLC:er har gett honom flera roliga sommarjobb. Felix dras helt enkelt till fabriker och känner sig hemma i den miljön.

– Jag doktorerar inte för att belönas med en akademisk titel. Snarare har jag gillrat en fälla för mig själv för att jag ska ramla ner i kunskapens hål. När jag kommer upp igen vill jag kunna känna att jag vet hur man bygger fabriker som sköter sig själva.

– Då kanske jag kan ha en egen fabrik. Det spelar ingen roll vad den tillverkar. Kanske en liten fabrik i källaren som tillverkar gem eller nåt. Det viktiga är att den sköter sig själv och aldrig stannar!

Konkreta lösningar i ett tidigt skede

Daniel Einehag är manager för Manufacturing Reliability Engineering på SKF Sverige och handledare för Felix. Han gläds över att ha knutit en industridoktorand till sin avdelning och ser stora möjligheter till synergieffekter för både doktoranden och tillverkningen.

– För första gången på SKF:s fabrik i Göteborg har vi en industridoktorand på en avdelning som är tätt knuten till tillverkningen. Det gör att idé och forskning kan leda till konkreta lösningar som fungerar och skapar värde redan i ett tidigt skede, säger Daniel Einehag.

– Genom tydliga projekt kopplade till tillverkningens behov är jag övertygad om att Felix forskning blir unik och värdeskapande. Det vore fantastiskt om resultaten kan användas direkt istället för att riskera att hamna i en skrivbordslåda, vilket teoretiska och svårtillämpade forskningsresultat alltför ofta gör.

Mer information