Christina Mörtberg

Informatikprofessor håller huvudanförande vid workshop om kön, mångfald och IT

Christina Mörtberg, seniorprofessor på institutionen för informatik vid Linnéuniversitetet, håller avslutningsanförendet vid en workshop arrangerad av International Federation for Information Processing (IFIP) Technical Committee Working Group on Gender, Diversity, and ICT.

Workshopen ägen rum på Linköpings universitet 16 april 2021 och anförandet har titeln Thinking with care as the transition from recovery to repairment. Medverkar vid workshopen gör även Annelie Ekelin, lektor i yrkeskunnande och teknologi, med en föreläsning med rubriken Repairment of communication deficit issues in the society through norm creative municipal communication.

IFIP-arbetsgruppen ägnar sig åt forskning och verksamhet kring hur kön och mångfald räknas med och/eller skapas i nära förbindelse med den sociala och materiella världen, inklusive inte minst digital teknik. Läs mer om workshopen och programmet.