Exempel på en visualiseringsmetod utformad för analys av känslor och hållning i sociala medier

InfraVis ska hjälpa Sveriges forskare visualisera data

Ett projekt kallat InfraVis ska bygga upp en ny nationell infrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data. Linnéuniversitetet är ett av nio svenska lärosäten som ska ge forskare tillgång till expertis och kompetensutveckling inom området.

Big data är den engelska beteckningen på de stora och komplexa mängder data som samlas in i dagens samhälle, inom en mängd olika områden. En central fråga i sammanhanget är hur man ska kunna tolka och förstå all denna data, liksom upptäcka trender och identifiera mönster. Ett svar på denna fråga är datavisualisering, alltså att synliggöra data grafiskt.

Idag finns den senaste tekniken inom datavisualisering vid flera lärosäten i Sverige, bland annat vid Linnéuniversitetet. För en enskild forskare kan det dock vara svårt att komma igång då tekniken kräver expertis, tid och resurser.

En gemensam inkörsport

Detta ska det nya projektet InfraVis råda bot på, genom att skapa en gemensam ingång till de svenska resurserna och även utbilda forskare inom olika ämnen runt om i landet. Resurserna innefattar både hårdvara och mjukvara, men framförallt mänsklig expertis. Projektet är en satsning av nio svenska universitet, med Chalmers som projektledare och Linnéuniversitetet som en av partnerna, och finansieras av Vetenskapsrådet.

Vid Linnéuniversitetet koordineras InfraVis av Andreas Kerren, professor i informationsvisualisering och ledare av forskargruppen Information and Software Visualization (ISOVIS).

– InfraVis kommer att ge forskare vid hela Linnéuniversitetet tillgång till expertis och till ett brett spektrum av tekniker för analys och visualisering. ISOVIS forskare kommer att bidra till InfraVis med sin expertis inom informationsvisualisering och visuell dataanalys, säger Andreas Kerren.

Många olika ämnesområden

InfraVis ska främja svensk forskning inom alla områden. Från projektets sida räknar man med användare från ett brett spektrum av ämnen, exempelvis humaniora, medicin och teknik, redan under första året. Max IV, CERN, livsvetenskaper, arkeologi och digital humaniora är exempel på andra institutioner och områden vars forskare kan dra nytta av InfraVis.

Förutom att ge forskarna stöd kommer experterna i InfraVis runt om i landet själva att bli stärkta genom de möjligheter till samverkan som uppstår.

Mer information

- - - - -

“The idea of a visualization competence infrastructure is novel, timely and needed. InfraVis combines national strength in this field to propose a new model for making this competence accessible to other fields. It could serve as a blueprint for other IT competence fields in Sweden and for visualization in other countries. This is an excellent project that addresses an important need, especially that this infrastructure is relevant to all sciences and also addresses important societal aspects. It would be unique in the world.”

Ur den internationella panelens yttrande om projektansökan