campus

Inställd nollning i Växjö

Efter helgens introduktionsaktiviteter i Växjö har vi tyvärr fått besked om konstaterad covidsmitta. Vi följer Linnéuniversitetets och myndigheternas beslutade åtgärder för att minimera fortsatt smittspridning. Därför har Linnékåren i samråd med universitetet beslutat att ställa in de fortsatta planerade aktiviteterna/nollningarna i Växjö denna terminsstart. De kommer dock att fortgå i Kalmar.

Viktigt nu är att alla som känner minsta symptom kontaktar närmsta vårdcentral för provtagning. Ring 0470-58 67 70 för att boka tid för upphämtning av test. Testningen är gratis för alla. 

– Det är givetvis oerhört tråkigt att behöva vidta de här åtgärderna men vi behöver ta ansvar för den uppkomna situationen. Kåren och universitetet har haft en nära dialog om hur vi ska hantera situationen och vi är överens om att detta är nödvändigt för att minska risken för fortsatt smittspridning – hur tråkigt det än är, säger Anton Jakobsson, ordförande för Linnékåren.

Anton fortsätter:

– Det viktiga nu är att ni fortsätter att vara rädda om er. Ordna inte egna fester som riskerar att bli tillfällen för smitta. Var rädd om dig och de dina!