Äldre man med VR-glasögon

Internationell konferens om innovativa lösningar för hälsosamt åldrande

Det internationella forskningssymposiet Innovative Solutions for Healthy Aging som Linnéuniversitetet arrangerar 8-9 november 2021 kopplar ihop forskare från olika discipliner och länder för att dela erfarenheter och utforska framtida forskningssamarbeten. Allt med syfte att förnya och förbättra möjligheterna för ett hälsosamt åldrande.

Temat för ”Innovative Solution for Healthy Aging” är högaktuellt och syftet är att forskare från olika discipliner och bakgrunder ska mötas för att få inspiration, skapa kunskap och nya idéer och verktyg för att förbättra ett hälsosamt och aktivt åldrande inom många olika områden.

Symposiet arrangeras på två geografiska platser: Calgary i Kanada och Kalmar i Sverige. Programmet levereras parallellt mellan klockan 15.00-21.00 i Sverige och 07.30-13.00 lokal tid i Calgary. Mötet är en del av forskargruppen ReAction Group.

Vi är väldigt glada att kunna genomföra detta första forskningssymposium som ett resultat av ett internationellt och multidisciplinärt samarbete mellan Linnéuniversitetet och University of Calgary i Kanada. Vi kommer ha fem presentationer av välrenommerade huvudtalare, som är öppna för allmänheten, säger Sofia Backåberg, lektor vid Linnéuniversitetets institution för hälso- och vårdvetenskap.

Sofia Backåberg har varit med och byggt upp samarbetet under sin post-dok (tidsbegränsad forskartjänst) i Kanada under 2020 och är nu adjungerad lektor (Adjunct Assistant Professor) på University of Calgary.

– Det har varit väldigt inspirerande att upptäcka hur lätt det har varit att engagera forskare med olika intressen för det här området, både i Sverige och i Kanada. Jag ser mycket fram emot att vi nu ska träffas under de här två dagarna och se vad det kommer ge framåt. säger Sofia Backåberg.

Programdelen med konferensens huvudtalare är öppet för alla. Deltagandet är kostnadsfritt och kan ske digitalt via länk som finns på konferensens hemsida.