Teleborgs slott

Internationell konferens om kvantteknik anordnas åter på Linnéuniversitetet

Efter två års uppehåll arrangerar International Center for Mathematical Modeling vid Linnéuniversitetet åter sin årliga konferens inom området kvantteori och sannolikhet. Konferensen äger rum 25-27 augusti 2021 på plats i Växjö, men i mindre skala än vanligt.

Årets konferens, som är den tjugoförsta i ordningen, har titeln Quantum Information and Probability: From Foundations to Engineering (QIP). Den kommer att genomföras i Växjö, precis som alla tidigare upplagor, och ha medverkande från EU och Kanada.

Konferensen är dock i mindre skala än vanligt, med omkring 20 deltagare. Dessa kommer att diskutera grundläggande aspekter inom kvantfysik, med speciellt fokus på kvantinformation. Förutom deltagarna finns det ett fåtal platser kvar för intresserade åhörare att följa föreläsningarna.

Ett av konferensens plenarsamtal kommer att hållas av professor Philippe Grangier från Frankrike, en av världens ledande experter inom kvantinformationsteori.

Läs mer om konferensen och se programmet.