Malin Johansson Östbring

Intervju i Läkemedelsvärlden: Malin vill med sin forskning bidra till att fler hjärtpatienter tar sina mediciner

En del patienter med många läkemedel slutar att ta en eller flera av dem. Nyligen intervjuades Malin Johansson Östbring, med anknytning till eHälsoinstitutet, om sin forskning kring hur vi kan öka motivationen hos personer med kranskärlssjukdomar att ta sina läkemedel.

Det är ett välkänt problem är att en del patienter med många läkemedel slutar att ta ett eller flera av dem. Hos patienter med kranskärlssjukdomar, som till exempel hjärtinfarkter, ser vi ett samband mellan låg följsamhet till behandling och ökad sjuklighet och dödlighet.

Malin Johansson Östbring, som nyligen disputerade med sin avhandling Pharmaceutical care in coronary heart disease,  berättar i en intervju med Läkemedelsvärden hur hon följt 316 patienter och studerat om individanpassad läkemedelsuppföljning ger bättre följsamhet till medicinering.

– Vi utvärderade med hjälp av uppföljning av hälsoparametrar, frågeformulär och registerdata. Resultatet visade att de som slumpats till att få individanpassad läkemedelsuppföljning hade bättre följsamhet till sin medicinering. 88 procent av patienterna som hade fått stöd av en apotekare hämtade ut och tog sina mediciner i hög utsträckning. Motsvarande siffra i gruppen som fått standardvård var 77 procent. De patienter som fått det individualiserade stödet upplevde också lägre grad av oro för sin medicinering, säger Malin Johansson Östbring i intervjun med Läkemedelsvärlden.

Läs hela artikeln i Läkemedelsvärlden här: https://www.lakemedelsvarlden.se/stod-bidrar-till-att-hjartpatienter-tar-sina-mediciner/