Tora Hammar

Intervju i Svenska Farmaci: Toras Hammars studie kartlägger felaktigheter i patienters läkemedelslistor

Det förekommer många felaktigheter i patienters läkemedelslistor vilket leder till merarbete för personal och ökad risk för patienter. Nyligen intervjuades Tora Hammar, forskare vid eHälsoinstitutet, i tidningen Svensk Farmaci om sin forskning kring felaktigheter i patienter läkemedelslistor.

– Det är inte ett enstaka fel här och där, det är avvikelser hos en stor del av patienterna. Det beror inte på att någon person sitter och gör fel, utan det är ett systemfel. Det finns ingen koppling mellan systemen som gör att läkare, apotekspersonal eller patient får en bra översikt, säger Tora Hammar, universitetslektor och forskare vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet i en intervju med Svenska Farmaci.

Studiens preliminära resultat från en första datainsamling med 74 patienter, visade att runt 80 procent hade minst ett fel på sin lista och cirka 35 procent av samtliga recept var felaktiga.

–Även om det här har varit en välkänt problem, så finns det ett värde i att få siffror som bevisar det. Det kan ge ytterligare kraft till att försöka lösa felen, säger Tora Hammar.

– Vi är mitt uppe i att analysera och sammanställa siffrorna för en vetenskaplig publikation. Vi har genomfört datainsamling med över 300 patienter nu under hösten 2020 och våren 2021 innan lagen trädde i kraft. Förhoppningen är att vi ska upprepa detta om ett par år och se om det blir några förändringar. Då ser vi om vi är påväg i rätt riktning och om de åtgärder som nu görs i och med NLL är rätt, säger Tora Hammar.

Studien har genomförts tillsammans med totalt sex farmaceutstudenter som gjort sitt examensarbete på apotekarprogrammet vid Uppsala Universitet (hösten 2020) och farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet (våren 2021).

Läs hela artikeln i Svensk Farmaci: Så ofta är det fel i lista för läkemedel 

Fler projekt:

Studien är en del av ett större forskningsprojekt som handlar om att följa effekter av Nationella läkemedelslistan. Läs mer här: