Me-We - projekt om anhöriga/unga omsorgsgivare

Konferens om unga anhöriga (IYCC 2021)

Än är det inte försent att anmäla sig till den tredje internationella konferensen om barn som anhöriga/unga omsorgsgivare – International Young Carers Conference (IYCC 2021) – som arrangeras den 3-6 maj 2021! Konferensen är ett gemensamt arrangemang av Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Eurocarers.

IYCC 2021 kommer att pågå online under fyra halvdagar med start redan i eftermiddag, måndagen den 3 maj! Anmälan är fortfarande öppen, och om du bara anmäler dig så kan du välja om du vill delta under konferensdagarna eller om du vill se föreläsningarna i efterhand: allt spelas in och kommer att finnas tillgängligt under två månader efter konferensen har avslutats!

Årets inledningstalare är socialminister Lena Hallengren och EU-kommissionären för jämlikhet Helena Dalli. Efter dem följer närmare hundra olika föreläsningar från såväl världsledande forskare som beslutsfattare, praktiker och, exempelvis, unga omsorgsgivare som från fältet berättar om sin situation och sina erfarenheter.

Var tionde svensk tonåring tillhör gruppen ”unga omsorgsgivare”

Temat för IYCC 2021 är Identify, Support, Listen to young carers och fokus ligger på de konkreta åtgärder som krävs för att vi bättre skall kunna stödja alla de unga stödjande anhöriga som finns.

- Bara i Sverige ger nästan var tionde tonåring omfattande hjälp och vård till någon anhörig, och en liknande situation (eller värre!) råder i väldigt många andra länder - därför är denna konferens så viktig, menar Lennart Magnusson som är verksamhetschef vid Nka och docent vid Linnéuniversitetet.

- IYCC 2021 vänder sig till beslutsfattare, forskare, personal i skola, sjukvård och socialtjänst, men också till organisationer och enskilda anhöriga – kort sagt till alla som vill lära sig mer om detta ämne, fortsätter Lennart Magnusson.

Forskningsprojekt och app

IYCC 2021 innebär också avrapportering för ett stort europeiskt EU Horizon 2020 projekt – ”Psychosocial support for promoting mental health and wellbeing among adolescent young carers in Europe” (ME-WE). Med förebyggande insatser är målet att stärka självkänsla och egenförmåga hos ungdomarna, motverka riskfaktorer och minska negativa kedjereaktioner, erbjuda och visa på alternativ, främja skapandet av sociala nätverk och erbjuda en trygg plats fri från omsorgsaktiviteter.

- Under projektet har en stödinsats som består av åtta gruppträffar på nätet och en av ungdomarna specialdesignad app utvecklats och testats i de sex medverkande länderna, berättar Lennart Magnusson. Efter att projektet avrapporterats i sommar kommer ME-WE modellen med appen att lanseras och börja spridas.

Välkommen med din anmälan!

Läs mer om konferensen
Läs mer om Me-We-projektet
Länk till anmälan