Kalmars kommunalråd Johan Persson

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar 300 miljoner på nya utbildningar och forskning inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet är överens om att göra en kraftfull satsning för att utveckla ett nytt akademiskt fält med bas i Kalmar. Juridik ska bli ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet och stödja Linnéregionens tillväxtpotential.

Linnéuniversitetet och Kalmar kommun går in i en gemensam satsning som omfattar minst 300 miljoner kronor på 10 år. Kalmar kommun bidrar med 100 miljoner som växlar upp universitetets 200 miljoner. Samarbetet presenterades idag av kommunstyrelsens ordföranden Johan Persson (S) i det tal han höll när Universitetskajen i Kalmar invigdes idag.

Näringsliv, välfärdssektorn och civilsamhället har allt större behov av rättsvetenskapligt och juridiskt kunnande för att kunna utvecklas starkt och säkert och de globala hållbarhetsutmaningarna och digitaliseringen ställer allt högre krav på handlingsinriktad kunskap. Utbildning, livslångt lärande och forskning är grundpelare för att möta samhällsutmaningar. 

– Utvecklingen i östra Linnéregionen går bra nu men såväl näringslivets utveckling som myndighetsetableringar innebär ökade behov av juridisk kompetens. Detta är en långsiktig satsning för regional utveckling, säger kommunstyrelsen ordförande Johan Persson (S).

Den gemensamma satsningen innebär att Linnéuniversitetets redan etablerade styrkeområden kompletteras med utbildning och forskning inom juridik. Minst två nya utbildningar kommer starta under de kommande fyra åren och målsättning är att erbjuda en juristutbildning för framtiden, med första antagning 2027.

Fram till dess byggs miljön successivt upp med start nästa år. Tio år från nu kommer antalet studenter inom juridik vid Linnéuniversitetet att ha ökat till över 700, en fördubbling från nuvarande nivå. 

– Det är för tidigt att tala om en juridisk fakultet men det här samarbetet ger oss möjlighet att utveckla en av Sveriges absolut vassaste och intressantaste juridiska miljöer, menar rektor Peter Aronsson.

Satsningen innebär att en stark forskningsmiljö kan etableras och den kompetens som samlas och utvecklas utgör basen för nya utbildningar. Universitetet kommer arbeta fram unika moderna juridiska utbildningar i samarbete med universitetets internationella partners inom bland annat EUniWell.