Student dansar på universitetsområdet

Hör studenternas egna röster i årets studentrekryteringskampanj

Idag är det premiär för Linnéuniversitetets rekryteringskampanj 2021. Kampanjens budskap tar avstamp i ett år som inte alls blev som det var tänkt, men som ändå möjliggjort och skapat nya vägar framåt med fokus på studenterna själva.

Studenternas vardag och studieliv har påverkats mycket av Coronapandemin. I årets kampanj möter vi presumtiva studenter i den verklighet som de själva lever i just nu och validerar deras oro inför framtiden, för att berätta att Linnéuniversitetet fortfarande är en plats där allt är möjligt.

- Kampanjen bringar fram studenternas egna röster och drömmar om att förändra världen, i ett skarpare format än vi tidigare gjort. De som studerar är viktigare än någonsin, för det är de som kommer föra världen framåt i den riktning de själva finner viktigast. Linnéuniversitetet blir en första anhalt på vägen, en möjliggörare, för att detta ska kunna ske – även i tider när världen är skakig, säger Maja Rudhe, sektionschef för Linnéuniversitetets studentrekrytering.

Kampanjen består av två delar och är skapad från ax till limpa av Linnéuniversitetets kommunikationsavdelning i samarbete med studenter, alumner och lokala aktörer. Första delen är en film som förmedlar budskapet med dans genom våra tomma lokaler och med tillhörande musik. Andra delen består av fyra filmer där studenterna själva berättar om hur de vill skapa samhällsförändring.

Kampanjens huvudfilm

Studenterna i fokus

Kampanjen ger fokus till det viktigaste som vi har på universitetet – våra studenter. Istället för att vi berättar för presumtiva studenter att Linnéuniversitetet är ett universitet där allt är möjligt, låter vi våra studenter själva göra det. Många delar av kampanjen är därför skapad i samarbete med studenter och alumner:

  • Musiken i filmerna är skapad av produktionsbolaget Swedish Red Elephant, Louise Lindenger och Håkan Moberg Persson, alumner från Musikproduktionsprogrammet.
  • Rösterna till voiceovern i huvudfilmen är våra egna studenter.
  • Studentporträtten i de fyra filmerna utgörs av studenter.

- Det är väldigt roligt när ett universitet som man själv har anknytning till hör av sig för en sådan här produktion. Dessutom är det inspirerande med ett universitet som gör någonting konstnärligt. Vi alla längtar efter att få lämna verkligheten med corona bakom oss. Därför känns hoppet i denna kampanjfilm extra viktig, säger Håkan och Louise, alumner från musikproduktionsprogrammet och producenter av låten i kaanje.

I linje med Linnéuniversitetets vision

Förutom att kampanjen visar upp vår nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet, visar den även hur vi, från ett studentperspektiv, sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

  • Nyskapande akademisk kunskapsbildning syns tydligt bland studentporträtten, med studenter som med hjälp av sin kunskap från Linnéuniversitetet vill skapa förändring i världen.
  • Hållbar excellens syns genom att vi nyttjat de resurser vi har tillgång till lokalt.
  • Kultur och gemensamma arbetssätt framförs med dels dans och musik, men även genom det täta samarbete vi haft med studenter och alumner.

Kampanjen visar även studenternas utvecklingsresa genom deras berättelser och insikter. Det är fantastiskt att se studenternas driv och vilja till att förvalta sin utbildning på ett sätt som ger tillbaka till samhället, säger Maja Rudhe, sektionschef för Linnéuniversitetets studentrekrytering.

Se hela kampanjen

Kampanjens olika filmer hittar du på Lnu.se/plugga.