Cho Park, Universitet i Birmingham, Rebecca Esselgren, Linnéuniversitetet och Judith Barth, Universitetet i Köln

Kårordförande uppmanar studenter att engagera sig

Rebecca Esselgren, ordförande i Linnékåren, har ett stort engagemang inom Europauniversitetet för välmående (EUniWell) och framförallt då i deras studentnätverk, Student Board. Hon är där vald till en av två vice ordföranden:

– Jag har alltid haft ett stort intresse för internationella frågor, berättar Rebecca, som studerat på internationella samhällsvetarprogrammet. Det här uppdraget passade mig bra och man lär sig väldigt mycket.

Linnéuniversitetet är ett av sju europeiska universitet som ingått ett strategiskt universitetsövergripande samarbete i EUniWell. Övriga universitet är:  Birmingham, Köln, Florens, Leiden, Nantes och Semmelweis i Budapest.

– I februari 2020 var jag med som studentrepresentant när alla medverkande universitet träffades i Birmingham. Vi var 14 studenter på plats och vi fick i uppgift att sätta strukturen för EUniWell:s Student Board.

EUniWell:s Student Board skulle träffas fyra gånger om året. Men pandemin satte stopp. Istället har de haft digitala möten en gång i månaden.

– Det var väldigt bra att vi hann träffas. Det var enda gången, men det har ändå hjälpt mycket under det här året. Men jag hoppas att de snart kan träffas på riktigt igen. 

På mötet i Birmingham utsåg de tre personer till specifika roller, en chief student officer och två executive board members.

– Jag blev utsedd till att vara en av de båda executive board members. Det innebär bland annat att jag leder våra styrelsemöten och skickar ut handlingar till dem.

Vad kan EUniWell ge för fördelar för våra studenter?

– Det kan skapa närmare samarbeten, och därmed kan det bli lättare för studenter att ta sig ut. Det kommer att bli öppnare och enklare. Det är också en möjlighet att få nya perspektiv och bra erfarenheter.

Det är en stor utmaning att nå studenterna. EUniWell vill dessutom genomföra många lokala aktiviteter, men för det behövs ett engagemang bland studenter här på universitetet.

– Min förhoppning är att studenter ska engagera sig i EUniWell. De som är intresserade kan engagera sig redan nu. De olika arbetsgrupperna håller på att starta, och där behövs studenter.

– Det har varit intressant att träffa studenter från andra universitet nu under pandemin. Vi har alla helt olika erfarenheter av den, och mötena ger oss alla bredare perspektiv på hur det har varit. Men en sak är genomgående: studenter mår psykiskt dåligt av den situation som vi har haft.

– Om man kan göra så här mycket digitalt, tänk hur mycket man kan göra när vi kan träffas!

Bildtext:
Från EUniWell-mötet i Brimingham ser vi Cho Park, Universitet i Birmingham, Rebecca Esselgren, Linnéuniversitetet och Judith Barth, Universitetet i Köln.