grupp av stipendiater

Vill du vara med och dela på 900 000 kronor?

Skriver du uppsats nu i vår? Eller blev du kanske klar med din uppsats i höstas? Har du som lärare eller kursansvarig någon eller några studenter som du tycker har kommit fram till resultat som ska uppmärksammas lite extra?

Då kan Sparbankstiftelsen Kronans uppsatsstipendium för 2021 vara av intresse - sista ansökningsdag 15 juni.

Ansökan är nu stängd.

Sista dag för ansökan var 15 juni.

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut ett antal stipendier till studenter vid Linnéuniversitetet. I år delas totalt 14 stipendier ut till framstående examensarbe­ten vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Ditt arbete kan premieras med 25 000 kronor eller 50 000 kronor.

Arbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta - affärspotential – nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor. Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet. Examensarbetet ska vara på grund- eller avancerad nivå (minst 15 hp) och examinerat höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 vid ditt lärosäte.

Kontakt vid frågor:

Läs mer om förra årets Digitala stipendiehögtid.

Årets stipendiehögtid kommer äga rum 19 november i Kalmar.

Läs mer om övriga stipendier.