Människor som pratar och fikar ståendes vid bord

Kunskapsmiljödag bjöd till samtal om framtiden!

I början av oktober kunde äntligen en efterlängtad Kunskapsmiljödag hållas på Linnéuniversitetet. Fyra av sju Kunskapsmiljöer var representerade och det blev en inspirerande dag med många intressanta inspel och samtal. Det var det första större övergripande evenemang som arrangerades inomhus sedan innan pandemin och Aula Sienna i hus Culmen fylldes med såväl externa aktörer som personal och studenter.

De kunskapsmiljöer som stod i fokus denna gång var Avancerade material, Grön hållbar utveckling, Digitala transformationer och Utbildning i förändring.

Dagen inleddes med att Lars Behrenz, Vicerektor för kunskapsmiljöarbete och rektor Peter Aronsson pratade om värdet av och målet med kunskapsmiljöarbetet.

Förmiddagen fortsatte med Kunskapsmiljö Avancerade material och deras samarbete med företaget Attana där de tagit fram ett världsunikt antikroppstest för Covid-19. Ett oerhört aktuellt och viktigt arbete och ett samarbete som påbörjades i april 2021 och som redan är ute med produkt på marknaden.

Samir Fostock, Head of diagnostics, Attana

 - Utan Linnéuniversitetet hade vi inte varit där vi är idag, säger Samir Fostock, Head of diagnostics, Attana. Det är ett bra bevis på när samarbete fungerar och gynnar alla!

För Kunskapsmiljö Grön Hållbar utveckling deltog Johan Bergh, kunskapsmiljöledare för Grön hållbar utveckling tillsammans med Ulf Johansson, Global Wood Supply & Forestry Manager, IKEA of Sweden. De presenterade det samarbete som varit igång under lång tid där de för dagen fokuserade på strategisk satsning i framkant  - med hjärtat i Småland. Från publiken kom många frågor om hållbarhet och skogen som framtida resurs med tanke på hur många intressenter som finns för att använda skog och trä i tillverkning.

Ulf Johansson,Global Wood Supply & Forestry Manager, IKEA of Sweden

 -  På IKEA är hållbarhet så klart högt på agendan, vi behöver spetskompetens in i företaget och vi letar gärna upp denna kompetens från studenter från Linnéuniveresitetet, säger Ulf Johansson, Global Wood Supply & Forestry Manager, IKEA of Sweden.

Förmiddagen avslutades med samtal mellan de två kunskapsmiljöer som presenterades på förmiddagen. Moderator var Kerstin Årmann, projektledare på Avdelningen för Externa relationer.

Johan Bergh, Kunskapsmiljöledare Grön hållbar utveckling

Johan Berghs vision är att Småland blir centrum för hållbarhetsfrågor.

Dagen fortsatte i hus Magna med ytterligare två mijöer. Projektledare för Kunskapsmiljö digitala transformationer, Marcelo Milrad och Staffan Gerlöw från företaget OnSpotStory visade sitt samarbete Digital Humanities, där fokus ligger på bryggan mellan humaniora och IT och hur digital teknik kan bidra till att förbättra våra liv.

Marcelo Milrad & Staffan Gerlöw

Marcelo Milrad och Staffan Gerlöw i samtal om sitt samarbete där flera av Linnéuniversitetets studenter varit delaktiga. 

Med titeln Världens bästa skola! Ett gemensamt ansvar, som utgångspunkt presenterade Andreas Nordin, projektledare för Kunskapsmiljö Utbildning i förändring tillsammans med Helen Hult Sanneus, enhetschef på utbildningsförvaltningen i Växjö kommun, hur de tillsammans arbetar för att bygga en skola på vetenskaplig grund .

Andreas Nordin & Helen Hult Senneus

 

Dagen avslutades med ett panelsamtal mellan alla representerade kunskapsmiljöer vilket leddes av Katarina Ek, samverkansrådgivare på avdelningen för Externa Relationer. Temat för samtalet var hur vi går vidare framåt och tillsammans får saker att hända! 

Kunskapsmiljödagen 2021 hade ett hållbarhetsfokus rakt igenom och en av de kunskapsmiljöer som inte var representerade just dena dag, Hållbar hälsa, genomsyrade dock dagen på många sätt, bland annat bjöds det till hållbar lunch i form av nyttiga bönor som har positiva effekter på såväl blodtryck som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och eftermiddagens fika innehöll nyttiga kryddan kanel som främjar matsmältningen, sänker kolesterolnivåer i blodet och verkar inflammationshämmande.

Dagen summeras med ett citat av en av våra deltagare:
Många hjärnor + olika kompetenser och perspektiv = resultat och framgång!