Restaurang

Kurs i Wellbeing Turism: hållbar besöksnäring med fokus på välmående och balans

Wellbeing Turism kommer att erbjudas som kurs för företagare i turismbranschen i vår på Linnéuniversitetet. Den är en av ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar – moduler – för människor som jobbar i kultursektorn eller besöksnäringen. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

I kursen om Wellbeing Turism går vi genom de olika delarna av wellbeingturism, hur wellbeingturism skiljer sig från andra typer av turism, relevanta målgrupper och trender, unique selling points och naturligtvis: goda exempel som inspiration för att utveckla egna nya tjänster och produkter.

Detta är en lämplig kurs för dig som vill utveckla affärsidéer och turism på ett hållbart sätt med intentionen att göra gott, att ha en positiv inverkan på människor, både gäster och värdar samt omgivningen, planeten, i nuet och i framtiden.

Kursstart den 6 april 2021. Anmälan senast den 1 april 2021.

Läs mer om Wellbeingkursen och anmäl dig här:
Wellbeing – hållbar turism med fokus på välmående och balans

Läs mer om hela erbjudandet av moduler här, med bland annat kurser om nya möjligheter i kristider, digitalisering i besöksnäringen, effekter av Covid19 för destinationer, hållbar utveckling och nya business modeller:
https://lnu.se/utbildning/kompetensutveckling/kompetensutveckling-for-coronadrabbade-branscher/